Till församlingar

 

Både före och under lägret finns det möjlighet för dig som inte ska med som deltagare att engagera dig. Antingen kan du följa med och hjälpa till i den s.k ”praktiska gruppen” eller så kan du få vara med som förebedjare på hemmaplan. Vi är övertygade om att bönen spelar roll och är en förutsättning för vårt läger.

Här kommer det att finnas information om hur du kan hjälpa till. Hjälp oss gärna att sprida den här informationen i just din församling!