Konfirmation

SAU har historiskt bedrivit konfirmationsarbete på två sätt. Dels genom en konfirmationshelg där drygt 300 konfirmander och ledare möts tillsammans under tre dagar på Gullbrannagården för ett varierat program med undervisning, gemenskap, gudstjänster och mycket mer. Detta arrangemang vänder sig framför allt till det konfirmationsarbete som bedrivs i lokala församlingar.

Vårt andra arrangemang har varit ett  konfirmationsläger som är ett 3 veckor långt läger på Mullsjö Folkhögskola. Detta lägret gick av stapeln för sista gången sommaren 2019. Vi tackar Gud för det som varit och ser fram emot att utforma ett nytt läger med traditionen från sommarkonfirmationen och visionen av något nytt som på ett ännu bättre sätt motsvarar behov vi igenkänner idag. Läs mer om detta under rubriken ”Om vår sommarkonfirmation”.