Ungdomsrådet

Varje metodområde inom SAU har en eller flera anställda konsulenter samt ett råd som arbetar för att kontinuerligt utveckla och förbättra vår verksamhet. Hör gärna av dig till oss i Ungdomsrådet och GF:s Ledningsgrupp med tankar, idéer, frågor osv!

SAU:s Ungdomsråd
Elin Gunnarsson (Ordförande)
André Dahlquist (Ungdoms- och utbildningskonsulent)
Andreas Joakimson (Ungdomskonsulent)
Johanna Hugosson (SAU-styrelsen)
Evelina Fasth
Frank Ekedahl
Lina Pettersson

Gullbrannafestivalens Ledningsgrupp
Sören Ylenfors (Ordförande)
Andreas Joakimson (Ungdomskonsulent SAU. Projektledare)
Sara Vittgård (Musikkonsulent SAU)
Jonatan Hämäläinen
Rebecka Jakobsson (SAU-styrelsen)
Karin Åkesson
Mats Persson
Jacob Ämterlind (Generalsekreterare SAU)