Ungdomsrådet

Varje metodområde inom SAU har en eller flera anställda konsulenter samt ett råd som arbetar för att kontinuerligt utveckla och förbättra vår verksamhet. Medlemmarna i detta råd väljs in på SAU:s årskonferens och representerar våra 4 regioner. Hör gärna av dig till oss i rådet med tankar, idéer, frågor osv!

I SAU:s ungdomsråd sitter för tillfället:
Elin Gunnarsson (Ordförande)
Andreas Joakimson (Ungdomskonsulent)
André Dahlquist (Ungdoms- och utbildningskonsulent)
Jacob Folkesson (SAU-styrelsen)
Evelina Fasth
Frank Ekedahl
Sanna Åkesson
Lina Pettersson
Johannes Martinsson