Ungdomsrådet

Varje metodområde inom SAU har en eller flera anställda konsulenter samt ett råd som arbetar för att kontinuerligt utveckla och förbättra vår verksamhet. Medlemmarna i detta råd väljs in på SAU:s årskonferens och representerar våra 4 regioner. Hör gärna av dig till oss i rådet med tankar, idéer, frågor osv!

I SAU:s ungdomsråd sitter för tillfället:

Robin Ahlnér (Ordförande)

Andreas Joakimson (Ungdomskonsulent)

Stina Persson (Ungdomskonsulent)

André Dahlquist (SAU-styrelsen)

Evelina Fasth

Anders Magnebäck

Elin Gunnarsson

Johannes Martinsson

Anton Fahlén