Verktygslåda för lokalt läger

 

Ett försök att underlätta läger på hemmaplan

Vi älskar att mötas! Vi älskar läger! Vi älskar sommaren och vi älskar Jesus. Vi är många som under året har laddat för och arbetat för att kunna göra ett riktigt dunderläger där vi får mötas med Jesus i centrum på Gullbrannagården och Bödagården.

Lägrens ledningsgrupper har följt utvecklingen vad det gäller situationen med Covid-19 och myndigheternas rekommendationer samt restriktioner och gör nu bedömningen att lägret utifrån rådande situation inte är möjligt att genomföra. Det har lett oss till det mycket tråkiga, men som vi bedömer nödvändiga, beslutet att ställa in sommarens två tonårsläger. Vi tror och hoppas att ni har förståelse för detta beslut och ser fram emot att kunna mötas i det större sammanhanget snart igen. Det blir inte en sommar som vanligt men Jesus är alltid samma och till Honom kan vi alla komma. I alla tider. På alla platser.

Vi har haft en dröm om, och arbetar för, att sommarens läger skulle få präglas av inkludering och delaktighet. Vi har arbetat för strukturer där det i stort och smått skulle bli möjligt för tonåringarna att vara med och bygga lägret och på olika sätt få testa ledarskap. Inget av det som vi planerat för på vårt centrala läger bli i år möjligt att genomföra så som vi tänkt. Det har varit en konstig vår för oss alla, inget blev som ville eller trodde. Men vi tror att Gud vill och vet vägar vi får ta rygg på Honom i där Hans själv får kliva fram och presentera sig. Vi bär fortfarande på drömmen om att det under det som blir sommarens läger och aktiviteter går att göra tonåringar i delaktiga. Att de får testa, tränas och våga i det mindre lägersammanhanget som vi är så glada över att ni nu bygger.

Tack för att ni är med och investerar i och banar väg för den unga generationen. I en tid som präglas av frånvaro och distans vill vi måla bilden av en Gud som är närvarande och nära och vi hoppas att detta material ska underlätta för er som tar viktiga initiativ till läger i sommar.

Guds glädje och frid önskar vi er
/Gullbrannalägrets & Bödalägrets ledningsgrupper