Aktivitetsbank

 

AKTIVITETSBANK
För att underlätta för dig som ledare i ett arrangerande av ett hemmaläger kommer här några förslag på aktiviteter som kan utföras. Vissa kräver mer material och andra  behöver ingenting, en materiallista kommer finnas tillgänglig för varje aktivitet. Samtliga aktiviteter lämpar sig att utföras med färre än femtio personer.

________________________________


CAPTURE THE FLAG

MATERIAL:
• 2 st flaggor (t.ex. vedträn i olika färg)

FÖRBERED PLANEN: Välj ut en bra plats och bestämd områdets linjer samt en tydlig mittlinje. Bestämd också ett fängelse på varje planhalva. En äng med lite terräng, kullar och buskar, är att föredra. Fördelen är då att det finns någonstans att gömma sig på.

SPELET: Dela in gruppen i två lag. Varje lag gömmer sedan sin flagga på sin egen planhalva. När flaggorna är gömda går alla fram till mittlinjen och sedan startar spelet. Målet är att hitta det andra lagets flagga och då vinner man omgången. Befinner sig någon på andra lagets planhalva kan personen bli tagen och blir förd till det lagets fängelse. Genom att “datta” personen fångas personen och ska sedan följas hela vägen till fängelset, inte tillåtet att fånga någon annan under transport till fängelset. Fritagning från fängelset sker genom att en lagmedlem springer dit utan att bli tagen och tar med sig den person som varit i fängelset längst tid och leder lagmedlemmen hela vägen tillbaka till deras planhalva. För att vinna måste man ta flaggan till sin egen planhalva, det räcker alltså inte bara att hitta flaggan. Om en personen hittar flaggan och tar upp den för att sedan bli fångad lämnas flaggan där personen blev fångad.

________________________________
DIAPERWAR

MATERIAL:
• Blöjor (ett bra märke med bra uppsugningsförmåga, billigare blöjor funkar oftast inte)
• Vattenpistoler, kåsor, muggar eller andra föremål som kan användas för att skvätta vatten
• Hinkar med vatten
• Koner att markera en plan med
• Köksvåg

FÖRBERED PLANEN: Gör upp en lagom stor plan med konerna efter antalet personer som spelar. Fyll vattenhinkarna och placera ut dem på planen.

SPELET: Diaperwar är som ett vanligt vattenkrig där målet är att skvätta ner det andra laget så mycket som möjligt. Twisten är att alla i laget har en ut och invänd blöja på huvudet. Vinnande lag avgörs genom att man väger blöjorna och det lag med lättast blöjor vinner. Om någon springer utanför planen får andra laget kasta en kåsa/mugg vatten mot personens blöja. En omgång kan pågå under en viss utsatt tid eller tills vattnet i hinkarna tar slut.

________________________________
FOTOTÄVLING

MATERIAL:
• Alla deltagare behöver varsin mobil eller kamera.

INGEN SPELPLAN BEHÖVS

SPELET: Dela in gruppen i lag, 3-5 personer i varje. Tävlingen går ut på att ta kort utefter lite olika kategorier. Kategorierna ska vara utformade så att det inte är helt självklart vad man ska ta kort på utan en egen tolkning ska tillåtas. Deltagarna ges sedan en tid att ta korten och sedan är det återsamling. Vid återsamlingen skickar man in bilderna till domaren som sedan får bestämma vilket lag som hade den bästa tolkningen. Bilderna ska inte förklaras av laget utan det ska vara tydligt vad de föreställer. Om möjlighet finns kan man använda en projektor så att alla lag får vara med och se bilderna.

FÖRSLAG PÅ KATEGORIER ÄR: kontrast, gräslig, vind, passar inte, krokig, fotspår, bakom, hopp, litet eller en bibeltext. Man kan även använda sig av temat för det här materialet och försöka fota något på kategorin avstånd/närvaro.

________________________________
KLUNSKRIG

MATERIAL
• Koner eller liknande, skor funkar bra.

FÖRBERED PLANEN: markera en mittlinje och sedan två kantlinjer på varsin sida av mittlinjen.

SPELET: Två lag där man kör en variant av sten-sax-påse. Men istället kör man med Häxa-Jätte-Dvärg. Lagen får snacka ihop sig om vad de ska köra på och när båda lagen är färdiga möts de i mitten av planen, en bit ifrån varandra och på given signal så visar lagen vad de bestämt. Häxan håller ut händerna framför sig och försöker förtrolla motståndaren. Jätten håller händerna ovanför huvudet och gör sig stor. Dvärgen kryper ihop och hukar sig. Häxan tar Jätten för förtrollningen träffar Jätten men går över Dvärgen. Jätten tar Dvärgen och Dvärgen tar Häxan. Om ena laget har valt Dvärg och det andra Häxa så ska då Dvärglaget försöka “datta” alla i motståndarlaget, samtidigt som de springer tillbaka till sin sida av planen (de är säkra när de kommer över sin kantlinje). Alla som blir tagna får byta lag och detta återupprepas tills ett lag är utan spelare. (Alla vinner)

________________________________
MAMMA SCAN

INGET MATERIAL BEHÖVS

FÖRBERED PLANEN: Ingen speciellt utmärkt plan behövs utan bara en plan yta med plats för antalet personer som ni är.

SPELET: Deltagarna delas upp i två lag, ena laget är mamma och det andra laget är scan. Lagen ställer upp sig på en rad mot motståndarlaget med ca 4-5 meters avstånd emellan. Deltagarna ska nu sätta sig på huk och hålla om sina knän och bli en köttbulle. När ledaren säger ”kör” ska lagen hoppa mot varandra och försöka knuffa omkull motståndarlaget. Ramlar man är man ute så då sätter man sig ner där man är. Om man släpper greppet om knäna är man också ute. Man vinner när man har fått omkull alla i motståndarlaget. För att göra det hela lite roligare kan man ha regeln att det laget som är mamma ska ropa mamma och det laget som är scan ska ropa scan.

________________________________
MULTISPORT

MATERIAL:
• Olika bollar (innebandyboll, fotboll, basketboll, tennisboll, mjukbollar m.m.)
• Småmål
• Innebandyklubbor
• Frisbee
• Västar
• Koner

FÖRBERED PLANEN: Bestäm en yta som är lagom stor att utföra bollsporter på och gränsa in den med koner. Ställ ett mål i varje ände och gör en kvadrat av koner diagonalt i två hörn.

SPELET: Dela in gruppen i två lag och ställ upp två bänkar på sidan om planen som fungerar som avbytar-bänkar (funkar bra att stå på led också). På avbytarbänken måste man gå i ordning, sist in-sist ut. En lekledare ropar högt ut vilken sport och hur många som ska spela med jämna mellanrum under leken. Lekledaren kan t ex skrika: ”Innebandy 3 personer!”. Då måste de tre som står på tur i varje lag ta varsin innebandyklubba och försöka göra mål. Efter några minuter av innebandy ropar på nytt ”Fotboll 1 person!” Då möts alltså de nästa i varje lag i en ”match” i 1-1 fotboll. Varje mål i alla sporter räknas som ett poäng och det lag med flest poäng i slutet vinner. När ett lag gör mål räknas den “matchen” som avslutad. Flera matcher kan då pågå samtidigt om lekledaren skriker ut nya sporter. För att göra det lite svårare kan lekledaren skrika fotboll och kasta ut en tennisboll så att de får spela med den.

________________________________


FÖRSLAG PÅ SPORTER:
Fotboll, innebandy, smackboll, ultimate frisbee, doppboll, trashocket.

________________________________
MÄSTARNAS MÄSTARE

Vem har inte någon gång känt sig sugen att testa på tävlingarna man ser på TV under Mästarnas Mästare? Alla tävlingar är inte så svåra att utföra och vissa går att förenkla. Använd länken nedan för att se ett förslag på upplägg till Mästarnas Mästare och känn er fria att utforma egna tävlingar.

https://docs.google.com/document/d/19IZFOUr669A2-kQ48WoGZa5swW7AN0elmos9Gg0hCbU/edit

NOTERING TILL LÄNKEN:
• I tävlingen citrussprint kan såklart vilket material som helst används för att räknas och inte bara citrusfrukter.
• Poängsättningen kan variera utifrån hur många lag som är med och tävlar.
• I jaktstarten är bygga torn en del. Då måste man inte använda sig av träbitar utan vad som helst som går att bygga med funkar. Det går även att köra med sockerbitar, t.ex. att man då ska bygga ett torn med 10 bitar.

________________________________


OLIKA VARIANTER AV FOTBOLL

PENSIONÄRSFOTBOLL: Sätt händerna på knäna och spela på ”precis” som vanligt.

KRABBFOTBOLL: Kryp på alla fyra med händerna bakom ryggen.

PARFOTBOLL: I båda lagen ska ni bilda par som två och två eller fler tar armkrok med varandra och som som sedan måste hålla ihop. Byt gärna par under spelets gång!

KONFOTBOLL: Byt ut målen mot 4-6 stycken höga koner. Det går nu ut på att försöka välta motståndarens koner genom att passa eller skjuta ner dom. Lyckas laget välta en kon tar man över den kon som är träffad till sin egen sida för att försöka försvara den och sitt lags resterande koner.  Alla spelare på plan agerar som utespelare.

TIPS: Spela gärna med olika typer av bollar och släng in fler bollar i spel för att göra det extra händelserikt!

________________________________
POÄNGJAKT

MATERIAL:
• Penna & papper
• Laddade telefoner

SPELET: Poängjakt går ut på att klara av så många uppdrag som möjligt under en viss tid. Dela in gruppen i lag, ungefär 4-5 personer i varje lag. Dela ut ett papper med uppdrag som lämpar sig för platsen ni befinner er på (använd länken nedan för att se förslag på uppdrag). Uppdragen ger olika mycket poäng beroende på hur svåra/pinsamma de är. Bestäm en tid som lagen måste vara tillbaka på och om de kommer försent ges minuspoäng. För att kunna bevisa att lagen gjort uppgifterna krävs film eller bild. En bra regel är att om ljud eller rörelse krävs i uppdraget måste man filma.

https://docs.google.com/document/d/17QeTWdCR8Wk-Rxp-NUh7sEWvefEgR1fNzC-xrazyAcQ/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1zX0xbrGreCMateIXFOd1aHEEk0vak5_-lkP87QP3yhE/edit

________________________________
SCOUTING

Skapa något tillsammans som grupp! Utforma det som en tävling eller bara en enkel samarbetsövning. Upplägget kan vara löst eller med mer riktlinjer, det är upp till er själva att känna efter vad som passar er grupp. Uppdraget kan gå ut på att bygga något med slanor och sisalgarn (t.ex. en hammock, soffa, bord eller något ni kan ha nytta av under ert eget hemmaläger) eller laga någon maträtt/efterrätt utomhus (utforma det som mästerkocken och låt det lag med den godaste maträtt/efterrätt vinna).

________________________________
SÅPA-INNEBANDY

MATERIAL:
Presenning, gärna en lite tjockare och blankare
• Såpa
• Vatten
• Innebandymål
• Innebandyklubbor och boll

FÖRBERED PLANEN: Lägg ut presenningen och spola den med vatten. Spruta sedan ut såpa över hela presenningen. Mängden såpa varierar utifrån hur länge spelen pågår och vad det är för väder, är det varmare ute går det åt mer såpa. En bra riktlinje är att spola om planen ungefär varannan match.

SPELET: En bra matchtid är ungefär 3 minuter och att det är spel tre mot tre. Två bra regler är att man inte får kasta klubban eller ta bollen med handen. Det behöver inte finnas några direkta linjer till planen, hamnar bollen utanför kan spelet fortsätta ändå. Gör något lag mål börjar laget som inte gjorde mål med boll.

________________________________
SÅPA-FOTBOLL

Se såpa-innebandy, skillnaden här är att man använder sig av en fotboll istället för innebandyklubbor och boll.

________________________________


SÅPA-BRÄNNBOLL

MATERIAL:
• 3 st barnpooler (istället för koner)
• 3 st presenningar, gärna avlånga
• Brännplatta, exempelvis rockring
• Tennisboll
• Slagträn

FÖRBERED PLANEN: Lägg ut presenningarna i en kvadrat och placera en barnpool i tre av hörnen. Poolerna ska placeras där man i vanlig brännboll skulle haft den andra, tredje och fjärde konen, det behövs ingen pool där man skulle ha första konen. Fyll poolerna med vatten och spola vatten samt såpa på presenningarna. Lägg ut brännplattan på lämplig plats och bestäm vart man slår och vart laget som ska slå står (bra med tydlig markering så att personen som slår inte råkar slunga iväg slagträet in i ledet).

SPELET: Reglerna är desamma som i vanlig brännboll. Om en person inte hinner till den första barnpoolen (andra konen i vanlig brännboll) när den slagit stannar personen där första presenningen börjar, det räknas här som den första konen. Mellan varje byte av ute- och innelag kan det vara bra att spola nytt vatten och spruta ny såpa på planen.

Förslag på poängräkning: 1 poäng för inkommen spelare, 6 poäng för varvning på eget slag, 1 poäng för bränning, 1 poäng för lyra och 5 poäng bränning av hela laget (vid bränning återvänder hela laget till slagplatsen.

________________________________
UPPDRAGSJAKT/SKATTJAKT

MATERIAL: Papper till uppdragslappar

Skattjakt är något som kan passa många åldrar och går att utformas precis efter den grupp som man har. Genom att få en ledtråd som sedan leder till en annan ledtråd kan man låta deltagarna ta sig fram till en viss plats. Nästan alla uppskattar att få hitta en skatt med glass eller godis! En ledtråd kan vara ett rim eller diffus beskrivning av en plats. Man kan också använda sig av lite enklare chiffer som t.ex. scoutchiffer, murarchiffer eller caesarchiffer. Använder man sig av chiffer kan det vara bra med chiffernycklar som kan lämnas vid behov till dem som aldrig löst chiffer.

________________________________
ULTIMATE FRISBEE MED SVANSJAGE

MATERIAL:
• Frisbee
• Svansar, t.ex. västar eller band
• Koner

FÖRBERED PLANEN: Använd koner för att bestämma en plan och ett målområde som är en liten kvadrat.

SPELET: En blandning av ultimate frisbee och jaga svansen. Man spelar ultimate frisbee precis som vanligt i två lag mot varandra. Man gör mål genom att en medspelare fångar frisbeen innanför det givna målområdet. I tillägg till detta så börjar alla spelare med varsin svans där bak hängandes ut från byxan. Under spelet så ska man ta svansarna från motspelarna samtidigt som man kastar frisbeen till varandra. Matchen spelas på tid, mellan fem-tio minuter är bra och när matchen är slut så är varje väst värd en poäng och varje mål man gjort med frisbeen är värd två poäng.

REGLER: När en spelare har mer än en väst så hänger man den enkelt runt halsen och om man tappar sin svans där bak så sätter man ner en av dem man har runt halsen. När man gör mål med frisbeen så byter lagen planhalva (som vanlig ultimate) och när det andra laget har kommit över på sin planhalva så kastar det lag som precis gjort mål över frisbeen till dem och sen kan spelet börja igen. I denna ”övergången” så får man inte ta svansar. Det spelar ingen roll om man tappar frisbeen eller om motståndarna slår ner den i backen. I denna variant är det bara att ta upp frisbeen och kasta så fort man kan igen, för man vill ju inte stå stilla och riskera att ens svans blir tagen…

________________________________
KARANTÄNSPELEN
https://karantanspelen.one
________________________________