Insamling

 

Insamling till Kenosis
I den kristna tron finns tron på en god Gud som är generös och som när vi följer Honom gör oss mer lika Honom. Under sommarens lokala läger får vi möjligheten att vara med och bidra till Kenosis arbete i Rumänien. Där arbetar Andreas och Beck Samuelsson med att bygga relationer med romer i en väldigt utsatt del av Rumänien. De bygger gemenskap och arbetar för att förbättra samhället, bland annat genom att och ge möjligheter till arbete och utbildning. Organisationens hjärta slår för att låta romer, en folkgrupp som ofta setts ned på och lämnats utanför, få hjälp att upptäcka och leva ut det vackra Gud har lagt i deras liv.

Insamlingsexempel
1500 kr kostar det för Kenosis att anställa en ung människa en månad i sin verkstad. Detta kan vara en summa som man inspirera och hjälpa till att sätta målsättningar i insamlingen.
SAU:s Swishnummer för insamlingar är: 123 245 77 37.
Märk med Kenosis och tex vilket läger.

Vad betyder Kenosis?
Kenosis handlar om att avkläda sig sin status och bli en tjänare. Ordet Kenosis kommer från Fil 2:5-11, där det står om hur Jesus valde att komma som en tjänare och inte som en utnyttjande härskare.
Kenosis på Instagram

Missionslopp
På ert läger kan man också arrangera ett ”Missionslopp” där man som löpare raggar sponsorer som betalar valfri summa per varv som du springer på en 400 meter lång bana, under 20 minuter. Alla intäkter går till Kenosis arbete. Här hittar du en sponsorlapp för löpare: Missionsloppet .

Här är två filmer som visar på Kenosis arbete och vad insamlingen går till.
Tack för din gåva!

FILM 1

 

FILM 2