Nattvard & Örat

 

Om nattvard
Nattvarden är en viktig gemenskapsmåltid som leder oss närmre Kristus och varandra. Under pandemin har många församlingar valt att ställa in sina nattvardssamlingar. Vi tror att det i denna tid som på många sätt blivit så abstrakt, där de konkreta mötena uteblir kan vara än viktigare att på ett påtagligt sätt få ta emot Jesus själv och Hans församling. Vi uppmuntrar er att fira nattvard när ni möts men givetvis med försiktighetsåtgärder.

Tillämpa gärna:
• Handtvätt före samlingen för både nattvardstjänare och deltagare.
• Särkalkar.
• Handsprit.
• Handskar vid utdelning av oblat/annat kreativt sätt att undvika att med handen röra alla oblater. Håll inte fram ett fat med oblaten som deltagarna får plocka ifrån. Dela ut på ett säkert sätt.
• Avstånd i köer.
• En självklarhet på samlingen är symptomfrihet för samtliga.

Örat
Se gärna till att det finns någon med själavårdsperspektiv på ert läger, eller möjlig att kontakta. Ordnar ni läger under vecka 32 finns möjlighet att ta kontakt med Henrik Nilsson (boende i Mullsjö som brukar ha ansvaret för Örat på Gullbrannalägret) och bjuda in honom till ert läger för att betjäna er. Kontakt sköts under planeringsfasen med Henrik direkt 0725-663812.