Tema: ”Se, jag gör allting nytt.” Upp. 21:5

Först av allt skapade Gud ljuset och han skiljde det från mörkret. Natt kunde övergå i gryningsljus och en ny dag ta sin början.

Så börjar berättelsen om världen och allt den rymmer. Guds stora berättelse där du och jag har vår speciella plats. Och vi tror på en Gud som fortfarande skapar ljus i mörker, som vänder natt till dag och som alltid ser vägen framåt. En Gud som även under en mörk pandemi ser möjligheter och som nu, när ljuset sakta återvänder säger till oss: ”Se, jag gör allting nytt”.

Vi tror att när vi nu tar avstamp in i en ny tid så sträcker Jesus ut handen till dig och mig och bjuder in oss att vara med och forma framtiden. Att hitta nya vägar, nya sätt att följa honom och att våga lyfta blicken. Det krävs mod att ta steg in i något nytt men Jesus sträcker ut handen och säger ”Var inte rädd. Kom, följ mig”. Du är inte ensam. Du är älskad.

Vem du än är finns det en plats för dig i den framtid vi formar tillsammans.
– Jag är mekare
– Jag är student
– Jag är fattig
– Jag är idrottare
– Jag är snickare
– Jag är sjuk
– Jag är stark
– Jag är sjuksköterska
– Jag är influencer
mm

”Se, jag gör allting nytt.” Upp. 21:5
Jesus säger: Jag är vägen, sanningen och livet.

——————————————–
Förra årets tema:

Hans närvaro

Jag känner något som jag knappt vågar säga. Kanske har det blivit extra tydligt i den ekande tomma vår och sommar som kommit och gått. Vad händer med mig när allt som vanligtvis omger mig försvinner och inte går att göra som vanligt? Kanske är det är det så att vi alla på ett eller annat sätt erfarit den: Ensamheten. Oron. Tystnaden. Tomheten. Frånvaron.

Bibeln är fylld av berättelser om människor som upplever en förvirring inför den värld de finns i. En osäker värld som förändras och där också Gud upplevs frånvarande. Där finns frågorna om vart och vem Han är. Vad han tänkt göra och när.

Men det är bara ena halvan av berättelsen. I berättelsen om den Gud som Bibeln beskriver finns också ett löfte om Hans ständiga närvaro. Han är alltid där. Det syns inte, du kanske inte märker det. Men mitt i frånvaron, i ensamheten och det ekande tysta finns en röst som talat till och fortsätter att tala till människor. Jag är här. De människor som under årtusenden fått och än idag fortsätter att få möta Gud talar med enad röst om samma sak. Om en Gud som talar i tystnaden. Om en Gud som fyller ensamhetens tomrum med sin närvaro. En Gud som visar att Han har kontroll över och tar människor igenom kaos och osäkerhet. En Gud som leder till ett liv i Hans närvaro.