Akademi för Ledarskap och Teologi

Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT) är en ideell förening vars kärnverksamhet består i att bedriva teologisk ledarutbildning med inriktning på tjänst som pastor, församlingsledare eller missionsarbetare. Föreningen ansvarar också för att driva och utveckla Örebro Teologiska Högskola.
Medlemsorganisationer i ALT är Evangeliska frikyrkan (EFK), Pingst – fria församlingar i samverkan och Svenska Alliansmissionen (SAM).

Mer om ALT hittar du här.