Fördjupning

Från och med hösten 2021 kommer det finnas möjlighet att köpa in filmer till sin lokala ledargrupp.

SAU och SAM har i samarbete med tre föreläsare arbetat fram tre filmer anpassade till SAU och SAM:s verksamhet och som avslutas med diskussionsfrågor för gruppen.

Filmerna får du hem till din förening/församling genom att höra av dig till Laura Lundström.  Varje film kostar 100 kr

 

Filmerna har olika teman som tas upp i  ”I Trygga händer” kurserna:

Be för och med barn och unga

Föreläsare är Samuel Hagle, pastor i Korskyrkan, Åsarp.

Samuel tar upp frågor som:

Hur pratar vi om bön? Hur visar vi barn och unga vad bön är? Och hur lär vi barn och unga hur man lever tillsammans med Jesus.

Vad kan vi som ideella ledare göra för barn och unga som mår psykiskt dåligt?

Föreläsare är Maria Ahlriksson pastor i SAM.

Maria tar upp frågor som: Vad kan vi som församling erbjuda eller inte erbjuda?

Vad är möjligt för oss? Och hur ser vi den enskilda och gruppen?

Att vara trygg i gruppen

Föreläsare är Rodhe Jonsson som är specialpedagog i grunden.

Rodhe tar upp frågor som: Hur skapar vi trygga grupper?

Hur kopplar vi som ledare greppet om gruppen och vad gör vi när det inte blir som vi tänkt?

Filmernas upplägg:

  • Kort presentation av föreläsaren.
  • Ca 15 min föredrag.
  • 3-4 frågor som knyter an till föredraget.