I Trygga Händer kurs digitalt

Under hösten 2021 kommer vi inte att köra några I Trygga händer kurser där vi samlar personer från olika ställen.  Vi kommer däremot att erbjuda en digital variant genom Bilda.

 

Torsdag 28 oktober samlas deltagarna på Zoom.

Under kvällen får man undervisning och uppgifter. Sedan delas man av Bilda och SAU in i grupper (möjlighet till önskemål om gruppindelning finns.)

Dessa grupper kommer att få uppgifter till nästa gång man möts i storgrupp. Uppgifterna kan man göra både digitalt och genom att man möts fysiskt beroende på hur gruppen ser ut och hur pandemin utvecklar sig.

Hur många gånger ni som grupp möts bestämmer ni själva men vi rekommenderar att man möts minst 2 gånger.

Den 2 dec är det en Zoom samling i storgrupp igen under den kommer man att redovisa det man gjort i grupperna mm.

 

ATT TÄNK PÅ INNAN UTBILDNINGEN:

Säkerställ att du har en stabil internetuppkoppling, helst bredbandsuppkoppling med nätverkskabel, men trådlöst bredband (WiFi) eller mobil uppkoppling kan också fungera bra om signalen är god.

Säkerställ bra ljud, använd gärna headset och välj en miljö utan störande bakgrundsljud.

Anslut till mötet fr o m kl. 17.45 för att ha tid att testa tekniken.

Du behöver penna och papper tillgängligt.

 

Du ansluter till mötet via länk. Länken får man ca en vecka innan kursstart på sin mail.

 

PROGRAMMET;

Den 28 okt kl. 18.00 – 21.00  

Första kvällen:

Presentation och syfte, upplägg

Bakgrund och begrepp

Olika slags övergrepp, sexuella, psykiska, fysiska och andliga

Vad händer på webben?

Våra barn och unga

 

Den 2 dec kl. 18.00 – 21.00  

Andra kvällen och avslutning på kursen:

Ledarens roll bland barn och unga

Trygga miljöer

Tystnadsplikt

Anmälan till Socialtjänsten

Policy och Handlingsplan

Diplom

 

ÖVRIG INFO

Vi har ca tre pauser på 5- 10 min

Vi går ut i ”Zoom-rum” och har samtal i olika grupper

Möjlighet till att ställa frågor finns.

Efter genomgången kurs kommer det att delas ut diplom.

 

KOSTNAD OCH ANMÄLAN

Kostnad för denna kurs är 150 kr per person. ( Faktureras av SAU efter  kursen)

Anmälan sker här  sista anmälningsdatum är den 18 oktober.

Frågor: marie-louise.alsater@sau.nu