Info till församlingarna

Vi på SAU och SAM rekommenderar att man i alla våra församlingar arbetar med materialet I trygga händer.

Därför önskar vi att alla, både ledare för barn- och ungdomsgrupper och församlingsledning går kursen. Vi rekommenderar att man går om kursen vart 3:e år.

Det är också ett lämpligt tidsintervall för ledarna att få lämna in ett nytt utdrag från polisregistret.

För att man, då ledargrupp och församlingsledning gått kursen, skall kunna arbeta med att ta ner detta konkret till sin verksamhet tänker vi att man.

 

  1. Arbetar fram ett dokument

I detta dokument skriver man ner hur man som ledare och församling går tillväga om det till exempel händer något olämpligt eller hur man tänker kring ledarrekrytering. Naturligtvis finns andra frågor i barn- och ungdomsverksamheten som bör beröras.

Till eran hjälp finns ett dokument som ni kan ladda ner och titta på, men som ni sen förändrar så att den passar eran förening.

Förslag-på- handlingsplan

  1. Skriva på en ledarpolicy som passar till din ledargrupp och situation.

Detta dokument är en sort överenskommelse kring att ledare har funderat på dessa frågor och vet hur föreningen resonerar kring dem. Till er hjälp finns exempel på sådant dokument som ni kan ladda ner och titta på. Viktigt är dock att man bara räknar det som en grund och formar om dokumentet så att det passar till den situation och verksamhet ni är i.

Förslag-på- ledarpolicy

 

Känner ni att ni har frågor om hur man kan göra så hjälper jag gärna till.

Marie-Louise Alsäter  mailadress.