Handlingsplaner

Vi rekommenderar att föreningen/församlingen har ett medvetet tänk kring trygghetsfrågor, säkerhetsfrågor och kring åtgärder. Med fördel dokumenteras det  i handlingsplaner.  Vi rekommenderar att ni tänker till kring följande:

  • Handlingsplan/åtgärdsplan

Handlingsplanen ska beskriva hur ni går tillväga då ni får vetskap om eller misstänker att någon far illa. Det är bra att utse ansvariga för olika uppdrag, det kan till exempel vara att utse en ansvarig för kontakt med socialtjänst.

Här hittar ni en mall för handlingsplan som kan vara till hjälp när ni ska utforma ert dokument.

  • Krisplaner för de arrangemang/läger som ni anordnar.

Här hittar ni en mall för krisplan. Anpassas givetvis efter era förutsättningar.

  • Allmän ITH-plan/policy

Vi rekommenderar att ni tänker till kring olika moment i er verksamhet och även har ett övergripande tänk kring ITH-frågor. För att få en gemensam syn på arbetet är det bra att ni dokumenterar det i en ITH-plan/policy . Denna plan ska vara känd bland alla ledare och används vid introduktion av nya ledare.

Här hittar ni en mall för ITH-plan/policy som kan vara till hjälp i ert arbete. Det är viktigt att ni bearbetar och arbetar fram er plan så att den anpassas efter era förhållanden och speglar hur ni vill arbeta. Denna mall ska enbart ses som en mall och hjälp på vägen och det kan finnas fler områden som ni behöver adressera som inte finns med i denna mall.

Hjälp

Vill ni ha hjälp med arbetet så finns vi gärna till som bollplank, kontakta  Malin Rosman