Repetitionskväll

Vi förutsätter att alla ledare i SAU går I Trygga Händer kurs, gärna tillsammans med andra från den egna föreningen/församlingen. I Trygga Händer har utformats av Frälsningsarmén, och våra instruktörer utbildas av Frälsningsarmén.

SAU och SAM rekommenderar alla ledare att gå denna kurs vart tredje år. Detta gäller från att man är 18 år.


Men vi vet att många av er ledare har gått kursen flera gånger därför har vi jobbat fram en repetitionskurs.  Så för de församlingar/föreningar som tidigare jobbat med ITH finns det möjlighet att göra en repetition under en kväll med följande upplägg:

  • En timmes repetition av ITH-kursen.
  • Fika
  • En timmes samtal om vad man som församling/förening har gjort för att förändra sitt arbete och vad man kan fortsätta med för förändringar och förbättringar.

Hela samlingen kommer att vara ca 2,5 timme. Detta är en repetition och kan inte tillgodoses som en ITH-kurs utan kräver att man genomgått grundutbildningen tidigare. Därför utgår heller inget diplom eller intyg efter repetitionskvällen.

Priset för kursen är 1500 kr

Hör av er med frågor eller för bokning till:

Malin Rosman