Digitala möten

När fysiska träffar ställs in vet vi att många ersätter dessa med möten online, särskilt via Zoom och Teams men även sändningar via ex. Youtube.

Det är fantastiskt med möjligheterna som dessa plattformar ger oss, men som med all vår verksamhet är det viktigt att vi sätter barnens trygghet först. Vi vill skicka med er några tankar som är bra att ha med sig för att arrangera så trygga online-träffar som möjligt. Dessa finns samlade i nedanstående PDF.

Tankar kring digitala möten