PDV-utbildning

Välkommen till en kväll där vi lär oss mer om svåra och samtidigt viktiga
frågor kring hur vi kan hantera pågående dödligt våld (PDV). Utbildningen
handlar om att BLI MEDVETEN om hur vi kan agera för att göra skillnad,
men också hur vi kan arbeta för att UNDVIKA eventuella attacker i våra församlingar eller på arrangemang.

Hur definieras då pågående dödligt våld? Det är en dödlig handling som utövas mot allmänna sammankomster eller platser, där händelseförloppet går snabbt och kan ge omfattande skador, och där gärningspersonen/gärningspersonerna inte är rädd att mista sitt eget liv. I sådana situationer kan vårt agerande vara livsavgörande och genom att påverka händelseförloppet kan effekten bli att vi minskar konsekvenserna av attacken. Utbildningen kommer handla om att bli medveten om hur man kan agera för att göra skillnad, men också hur vi kan undvika eventuella attacker. Vi vill understryka att det inte finns ett direkt hot emot oss eller våra sammanhang, utan detta är en förebyggande åtgärd som vi väljer att anordna.

 

Föreläsare: Meta Broddare, som tidigare arbetat inom Polisen med
förebyggande åtgärder kring hatbrott och våldsbejakande extremism.

Kostnad 150 kr per person för föreläsningen, däröver finns fika att köpa på plats. 18-års gräns.

Allianskyrkan i Jönköping

5 februari 2024 kl 17-21

ANMÄL DIG HÄR