Ungdomsledardagar

SAU arrangerar årligen Ungdomsledardagar vid 4 tillfällen. Detta är tillfällen för den som är anställd som ungdomsledare att få träffa andra i samma situation och dela erfarenheter, idéer, frustration och glädje. Under dagarna finns det mycket tid för umgänge, men också för undervisning, bön och annat.

Vi försöker också att möta våra anställda regelbundet för avstämning och samtal. Dels för den enskilde ungdomsledarens skull, men också för att kunna ta tillvara på ungdomsledarnas tankar och erfarenheter i SAU:s arbete. Vi vill efter bästa förmåga också arbeta för att utbilda och vägleda församlingsledningar och styrelser i vad ett arbetsgivaransvar för ungdomsledare innebär.

I dagsläget är det ca. 25 församlingar inom SAM/SAU som har anställda ungdomsledare. De flesta av dessa finns regelbundet med på våra träffar. Dock förändras anställningsförhållanden i församlingen förhållandevis ofta, varför du gärna får höra av dig om du är anställd Ungdomsledare, men inte får information om Ungdomsledardagar osv.

Kontaktperson för Ungdomsledararbetet är André Dahlquist