Allemansrätten

Under 2021-2022 genomför  SAU med stöd av Naturvårdsverket ett projekt för att öka barn och ungas förståelse för allemansrätten.

På den här sidan kommer det allt eftersom komma ut material som kan användas i UV-scout och annan barn- och ungdomsverksamhet för att lyfta allemansrätten i verksamheten på olika sätt.

Frågor?

Kontakta Emma Andersson, UV-scoutkonsulent
emma.andersson@sau.nu 076-34 06 833

Elsa Nätterdal, projektanställd Allemansrätten
elsa.natterdal@sau.nu