Allemansrätten

Allemansrätten ger oss en fantastisk möjlighet att vara ute och ta del av naturen. Som scouter vill vi vistas i naturen på ett sätt som tar hänsyn till djur och natur, andra besökare och markägare. Därför genomför SAU under 2021-2022 med stöd av Naturvårdsverket ett projekt för att öka barn och ungas förståelse för allemansrätten.

På den här sidan kommer det allt eftersom komma ut material som kan användas i UV-scout och annan barn- och ungdomsverksamhet för att lyfta allemansrätten i verksamheten på olika sätt.

Frågor eller idéer kring projektet?

Kontakta Emma Andersson, UV-scoutkonsulent
emma.andersson@sau.nu 076-34 06 833

Elsa Nätterdal, projektanställd Allemansrätten
elsa.natterdal@sau.nu