Allemansrätten

Allemansrätten ger oss en fantastisk möjlighet att vara ute och ta del av naturen. Som scouter vill vi vistas i naturen på ett sätt som tar hänsyn till djur och natur, andra besökare och markägare. Därför genomför SAU under 2021-2022 med stöd av Naturvårdsverket ett projekt för att öka barns och ungas förståelse för allemansrätten.  Målet med projektet är att fler människor ska välja att vara ute i naturen och känna sig hemma där, samt att problem med störningar och skador på naturen ska minska.

På den här sidan kommer det allt eftersom komma ut material som är fritt att använda i UV-scout och annan barn- och ungdomsverksamhet för att lyfta allemansrätten i verksamheten.

Material

Filmen om allemansrätten finns på Youtube och kan laddas ner här.

Lek Allemansrätten 1-100 är en utomhuslek som funkar för scoutpatruller eller andra grupper för att lära sig mer om Allemansrätten. Nedan finner du instruktioner, alla 100 uppdrag och ett dokument med hjälp till ledarna. Färdigt att användas!

Allemansrätten 1-100 – Instruktion

Allemansrätten 1-100 – Uppdrag

Allemansrätten 1-100 Ledarhjälp

Quiz Här finns quizfrågor på sju olika teman kopplade till allemansrätten. Frågorna är gjorda för att passa på Instagram stories men kan även användas i tipspromenad, Kahoot eller andra frågesporter. Här finns bilder för att använda som bakgrund om ni t.ex. lägger frågorna på Instagram.

Affisch Här finns en affisch med information om allemansrätten. Att t.ex. sätta upp på väggen i scoutlyan!

Logotyp (finns i flera olika utföranden här)

Klistermärken och tygmärken med loggan finns att beställa från SAU. Kan exempelvis användas som en belöning efter att ha gjort en spårning på tema allemansrätten eller efter 1-100-leken. Perfekt att sätta fast på vattenflaskan eller ryggsäcken som en påminnelse om att inte störa – inte förstöra!

Frågor eller idéer kring projektet?

Kontakta:
Emma Andersson, UV-scoutkonsulent
emma.andersson@sau.nu 076-34 06 833
Elsa Nätterdal, projektanställd Allemansrätten
elsa.natterdal@sau.nu