Barnens tankesmedja

Varför har kvinnor lägre lön än män? Varför säljer Sverige vapen till länder som krigar? Varför får inte alla barn gå i skolan?

Världen är orättvis. Det är viktigt att vi pratar med barn och ungdomar om hur världen ser ut och att de får en chans att påverka. Ett sätt att göra detta är att använda det här materialet som är framtaget av Diakonia för exempelvis scoutpatrullen. Det finns ett metodkit för lite äldre barn (från ca 10 år) och ett pysselkit för yngre barn.
Materialet kan du ladda ner som pdf och skriva ut. Du hittar det och information hur du använder det hittar du här barnenstankesmedja.se

Metodkit

Pysselkit