UV-scoutlagen

UV-scoutlagen är ingen vanlig lag utan levnadsregler som vi som UV-scouter vill leva efter, med Guds hjälp och efter bästa förmåga. 2021 genomgick UV-scoutlagen en uppdatering till ovanstående version.

Förslag på samtalsfrågor:

  1. Vad betyder det att vara stilla? Varför har vi andakt på UV-scout? Vad menar vi med Guds ord? Stillhet hör ihop med respekt, vad betyder det att visa respekt för andra, till exempel på UV-scout? 
  2. Hur kan vi hjälpa till där vi finns? Vilka är våra medmänniskor? Hur kan vi göra samhället vi lever i bättre? Kan vi göra skillnad och bry oss om människor i andra delar av världen?
  3. Varför ska vi vara rädda om våra och andras saker? När vi är på läger eller hajk, vad finns det då vi  kan vara rädda om? 
  4. Vad kan det betyda att vara pålitlig? Finns det någon du litar på till 100 %? Varför är det viktigt att hålla sig till sanningen?
  5. Hur är en bra kompis? Vad kan vi göra för att vara bra kompisar i patrullen? Hur kan vi ta hand om varandra och andra, t.ex. i skolan? 
  6. Måste man gilla alla djur för att vara djurvän? Vad kan det betyda att vara djurvän? På vilka sätt kan vi ta hand om naturen? Hur kan vi leva miljövänligt och klimatsmart?