Naturdagen

SAU:s Naturdag är som namnet avslöjar en dag ute i naturen, t.ex. i ett naturreservat. Naturdagen vänder sig till vem som helst som vill följa med, ung eller gammal och allt där emellan. I normala fall så krävs ingen anmälan till Naturdagen, i de fall det krävs så meddelas det via hemsidan.
Det övergripande syftet med Naturdagen är att få uppleva gemenskap med både Gud och människa i en naturskön miljö.

Kontaktperson för Naturdagen är Emma Andersson, 036-30 61 73

2015-05-16 08.24.31
Kill Persson guidar på stranden i Gullbranna naturreservat.