En skola som flyttar

Ur barnkonventionen: Barn som tillhör minoriteter har rätt till sitt språk, sin kultur och sin religion.

Bland herdar i Centralasien, som flyttar två gånger per år, utbildar vi lärare som flyttar med familjerna och bedriver skolundervisning för deras barn. Långt upp i bergen, på en stor matta, med fåren betande runt omkring sitter en grupp barn. Djupt koncentrerade lyssnar de till sin lärare. Barnen tillhör ett halvnomadiskt folk där familjerna försörjer sig som djurskötare, eller herdar, och flyttar med djuren allteftersom det behövs nytt bete. När man inte är bofast på en och samma plats året runt är det svårt att hitta skolor som fungerar för barnen. Om man väljer att bosätta sig nära en skola får familjen svårt att försörja sig.

Genom vår samarbetspartner utbildar vi lärare och tar fram läroböcker som fungerar i den mobila skolmiljön. En annan stor fördel är att undervisningen sker på barnens eget modersmål, vilket gör att de lättare kan ta till sig kunskaperna. Skolmiljön bidrar också till att barnen får ta del av sin kultur.

Text riktad till scouterna

I ett land i Centralasien hjälper vi barn att få gå i skolan. Men det är inte en sån skola som vi har i Sverige, utan här flyttar den med barnen. Deras familjer är nomader och det betyder att de jobbar som djurskötare (eller herdar). När fåren och de andra djuren behöver nytt bete flyttar familjen med. Genom skolan kan de utbilda sig och ändå få leva på sitt sätt.

Fördjupande information om projektet