Hjälpa ett land i krig

Ur barnkonventionen: Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

I nio år har Syrien befunnit sig i krig och det finns många barn som aldrig upplevt fred. Tillsammans med organisationen Ester’s Help arbetar SAM på flera olika plan för att ge hopp och skapar förutsättningar för ett liv i samförstånd mellan olika grupper. Vi delar ut matpaket, hygienartiklar och filtar till några av dem som tvingats lämna sina hem. Vi ordnar konferenser för ungdomar där de får mötas och uppmuntras. Vi delar även ut skolväskor fyllda med skolmaterial till barn som drabbats av kriget. Väskorna visar barnen att det finns människor som bryr sig om dem mitt i rådande konflikt och att det finns ett liv efter kriget.

Text som riktar sig till scouterna

I Syrien har det varit krig i många år. I det här landet stödjer vi arbeten som hjälper barn och ungdomar. Vi delar ut skolväskor med skolmaterial till barn. Ibland delar vi ut matpaket och filtar. Vi vill även uppmuntra ungdomar och fixar därför läger för dem. Att hitta olika sätt för att människor ska bli sams och kunna leva ihop är något vi också jobbar med.

Fördjupande information om projektet