Lärare som bryr sig

 

Ur barnkonventionen: Barn har rätt till utbildning

I Rumänien finns vi med i ett arbete som syftar till att hjälpa romska barn genom sin skolutbildning och ge dem självförtroende att våga kämpa för en bättre framtid. Skolprojektet fungerar som ett komplement till den vanliga skolan och riktar sig till barn mellan 10 och 14 år. Syftet är att höja medvetenheten kring skolgångens positiva effekter och ge extra stöd till de elever som saknar hjälp hemifrån.

Costin är ett av barnen i skolprojektet. Här får han träffa engagerade lärare som gör allt för att motivera och stödja honom i skolarbetet. Han och de andra barnen får extraundervisning i flera ämnen, hjälp med läxor och utmanas att tro på sig själva och att de kan förändra sin livssituation. Costin tycker nu att skolan är roligare och han har fått bättre betyg i både rumänska och matte.

Text riktad till scouterna 

I Rumänien hjälper vi romska barn så att de ska klara av skolarbetet. Romer är en folkgrupp som haft det svårt under många år. Costin är ett av barnen i skolprojektet. Här får han träffa lärare som bryr sig om honom och som hjälper till med läxor.

Fördjupande information