Olika är bra

Ur barnkonventionen: Barn med funktionsnedsättning har rätt till hjälp att delta i samhället.

I Egypten stödjer SAM skolan Fairhaven för barn med olika funktionsnedsättningar. Här blir barnen sedda och behandlade med respekt. För oss är det självklart att alla barn ska få möjlighet till skolgång och utveckling utifrån sina förutsättningar.

Habiba är ett av de barn som går på skolan. Hon har Downs syndrom, och har på grund av det inte fått börja i någon statlig skola. Synen på människor med funktionsnedsättning är mycket negativ och många familjer väljer att gömma barn som Habiba. Därför blir många barn aldrig en del av samhället.

Fairhaven drivs av en kristen församling och den kristna tron genomsyrar därför arbetet. Personalen har en genuin omsorg om barnen och gör allt för att de ska utvecklas och lära sig så mycket som möjligt. Skolan arbetar också med barnens föräldrar och uppmanar dem att inte skämmas eller gömma undan sina barn. Skolan gör ofta utflykter i samhället och besöker exempelvis restauranger och parker.

Text riktad till scouterna

I Egypten stödjer vi en skola för barn med olika funktionsnedsättningar. Många föräldrar gömmer sina barn med funktionsnedsättningar för att de skäms över dem. I den här skolan får barnen synas och lära sig saker i sin takt. Habiba har Downs syndrom och får därför
inte gå i en vanlig skola. Här får hon träffa kompisar, ha lektioner och göra utflykter.

Fördjupande information om projektet