Skola för diskriminerade

Ur barnkonventionen: Barn har rätt att utöva vilken religion de vill, eller ingen alls.

En kristen skola i ett strängt muslimskt land i Centralasien, gör det möjligt för diskriminerade barn från kristna familjer att få en bra grundskoleutbildning. Att tillhöra minoriteten av kristna i detta muslimska land innebär många utmaningar. De har svårt att få jobb, betraktas som otroende och får utstå en allmän diskriminering i samhället. I skolan blir barnen illa behandlade av både elever och lärare. För flickor är det ännu svårare. Flickor i allmänhet får bara några få års skolgång. De anses inte behöva mycket utbildning, eftersom de inte ska jobba i framtiden. Att gå i en skola som fungerar bra kostar pengar och
oftast väljer föräldrar att satsa de småresurser som finns enbart på pojkarna.

Här stödjer Svenska Alliansmissionen en kristen grundskola där både flickor och pojkar från den kristna minoriteten får samma chans att utbilda sig som andra barn och ungdomar i samhället.

Text som riktar sig till scouterna

I ett land i Centralasien stödjer vi en skola för barn som tillhör en kristen minoritet. De flesta i landet tillhör en annan religion och barn från kristna familjer har det tufft. Tjejerna har det oftast jobbigast och de får inte gå i skolan så många år. I skolan som vi stödjer får både killar och tjejer gå utan att bli mobbade för sin tro.

Fördjupande information om projektet