Välkommen hit – vi vill att du ska trivas här!

Så tänker vi ofta som ledare och säger om våra barn och ungdomsgrupper men funkar det egentligen?

 

HUR SER VI PÅ BARN OCH PÅ VARANDRA? ELLER HUR SKULLE JAG BILJA BLI BEMÖTT?

Du och jag har alla har varit nya i olika sammanhang. Kanske att vi vet vad som skall hända genom att vi läst det på ett papper eller tittat på bilder, Men ändå vet vi inte riktigt. Vill vi då inte möta en person som hjälper oss till rätta och visar oss vad det hela handlar om?

På samma sätt är det för de barn och unga som kommer till våra samlingar och kyrka.

När barnen/ungdomarna är på väg till en samling vet de inte vad som skall hända även om du vet det.

För att underlätta för alla barn kan vi tänka på lite olika saker. Vi är ju olika precis som barnen men ofta tycker vi om att vara i sammanhang där vi vet vad som skall hända det gör oss lugna.

OLIKA GRUPPER
En av de viktigaste sakerna att ta med sig är att alla barn är olika precis som alla grupper är olika. Därför behöver man som ledare ta sig tid i att forma en grupp där barnen är trygga kanske måste man göra det flera terminer. Att lägga tiden på att forma en stabil grupp är viktigare än ett häftigt program.

DIAGNOSER:

Vi som ledare har kanske inte så stor kunskap om de olika diagnoserna som vi möter men om man tänker så här kan det vara lättare. Många har ju allergier i vårt samhälle även om vi har en allergi är inte alla allergiska mot samma saker eller reagerar lika även om vi är allergiska mot samma saker. Precis så är det med olika diagnoser också barn eller ungdomar som fått tex ADHD då finns det så många olika spektra och så många olika delar precis som vi som lyssnar nu är helt olika varandra är ju också de barn vi möter helt olika, grunden är samma men olika skepnader. Därför är det viktigt att vi möter varje barn utifrån deras utgångspunkt.

 

HUR KAN VI GÖRA EN LUGN OCH TRYGG SAMLING?

Det finns flera olika saker som man kan tänka på för att samlingen skall bli så lugn och tygg som möjligt. Vi har här nedan tagit med några punkter som är en bra grund att börja jobba utifrån.

  • Möt upp där barnen när de kommer. Vara som rastvakter ha en reflexväst på dig och visa för föräldrar och barn att du finns där för dem eller möt barnet i dörren säg välkommen visa att vi ser dig.
  • Börja och sluta samlingen alltid på samma sätt. Och visa på en tydlig början och ett tydligt slut.
  • Berätta vad som skall hända under samlingen använd dig av olika kreativa lösningar.
  • Gör så lika program ni kan varje gång. Typ inledning andakt efter andakten kommer alltid någon sorts aktivitet osv kan kännas tråkigt men det hjälper också till.
  • Kanske kan vi som ledare då hjälpa till genom att börja med andakten och att sitta still för att sen övergå till en aktivitet. Gör programmet utifrån barnens behov.
  • Ett tips kan vara att man i förväg gör en plats för varje barn t.ex. genom en prick du sitter här på den röda pricken vid varje samling. Olle sitter här och Lisa sitter här så att man vet vart man skall gå och vart man skall sitta.

Samma sak om man byter grupper som man gör t.ex. i söndagsskolan ge barnen platser också där.

 

Det är också bra att tänka på att en del barn inte har de fysiska förutsättningarna som krävs för vissa aktiviter tänk igenom hur man gör då och ge bra och fungerade förslag till barnen och ungdomarna så att de kan vara med i gruppen.

 

LÄGER/HAJK
En av de största utmaningarna kan vara ett läger runt omkring barnet hände hela dagen olika saker ”Jag som barn ska sitta här och äta samtidigt som en annan patrull har ätit klart och nu får tälja i tälj gropen samtidigt som den kåren skall gå och bada och hur skall man veta vad man skall göra och att jag får göra det andra sen?

Som ledare kan man vara med och förebygga att detta inte händer genom att man tex tydligt gå igenom programmet för dagen.  Kan ni som ledare bestämma att vi äter kl 14.00 i vår kår och alla sitter kvar till 14.15 och jag har varit på läger och vet att det är svårt men vi får ta med oss att vi är på läger för barnen och vi får göra vårt bästa utifrån det.

BRA ATT TÄNKA PÅ:
Om barnet medicinerar kan det vara så att om man har en kvällsamling börjar medicinen gå ur barnet. Det plus att man har gett alla sin kraft för att få det att funka i skolan och nu är man trött och orkar inte att ha kraft att fokusera på att sitta still också. Det finns barn som faktiskt inte tål sött. Det gör deras liv så mycket jobbigare och kanske kan vi avstå från att äta sött på en UV kväll för att en läggning skall bli bättre för en familj eller så att uv kvällen blir lugnare för alla i patrullen?

För andra barn kan det vara något gott att ha något i händerna som man kan stressa av med en stressboll eller liknade. Se till att det finns någonstans att ta vägen om man behöver en paus från samlingen kom överens med barnet hur det går till och som alltid man behöver vara minst två ledare i en grupp för att det skall funka både för dig som ledare och för barnen.

Även lekar kan vara svårt och krångligt och fast man fått förklarat vill man se hur det går till innan man bestämmer sig för att vara med gör inte så stor affär av det utan låt dem vara vid sidan innan de kommer med om de gör det

LEDARE TILLSAMMANS:
 Som ledare jobbar ni ju ihop ni är ett team som försöker att jobba med varandra och hjälpa varandra.

Vi har olika saker som vuxna som vi tycker är viktigt men att prata igenom dessa frågor och att man tillsammans som ledargrupp gör regler som gäller för er samling utifrån eran grupp. Detta kan vara 3-4 konkreta regler som man går igenom varje gång och som gäller för alla i gruppen.

Om man vill bygga ett team är det viktigt att man som ledargrupp har god gemenskap och regelbundna ledarsamlingar för att stämma av och samtala om gruppen man jobbar med.

Att ledare behöver byta grupper med varandra är inget nederlag för dig som ledare. Precis som vi går olika ihop med olika vuxna går olika ledare och barn ihop och fungerar bra ihop.

För att ni som ledare skall få största möjliga stöttning och att ni skall känna att ni gör det bästa ni kan för barnen försök att ha en god kontakt med föräldrarna. Uppmuntra föräldrar med vad som fungerat bra när ungdomen deltagit i verksamheten och berätta om det goda du ser hos barnet. Det kan vara så att man som förälder bara känner att alla säger saker som är jobbiga hos mitt barn men säg också det bra.

 

TILL SLUT:

Att vara ledare kan vara både svårt och krävande men också så fantastiskt kul och roligt – du som ledare är med och skapar detta låt alla få trivas.

 

Tips på föreläsare i detta ämne är Elin Vernersson hon är utbildad lärare med många års erfarenhet av ledarskap i olika barngrupper i församlingar. kontakt till ELIN