2023-03-17

Välkommen Jakob!

Välkommen Jakob Winberg, nu är du igång!

Nu har du börjat på SAU – hur känns det?

Roligt men mycket nytt och jag känner mig ny på jobbet men med tiden landar nog det in.

Vad ser du fram emot i din tjänst som generalsekreterare?

Jag ser fram emot att med Guds hjälp och efter bästa förmåga tillsammans med alla som finns inom SAU på olika sätt få förmedla tron på Jesus till nästa generation. För mig finns alltid frågan; vad det innebär att följa Jesus och hur ser ett sådant liv ut i dag. Tiderna förändras. I dag står vi inför nya utmaningar som vi måste ta oss an och det kan jag både bäva för och se fram emot . Vad jag menar är exempelvis att frikyrkan generellt har utmaningar med att många växer upp i kyrkorna men inte stannar kvar i en församlingsgemenskap i vuxen ålder. Jag önskar kunna utforska vägar till att SAU kan vara med och bidra till att människor får en tro på Jesus som berör hela livet, livet ut. Det ser jag som en viktig uppgift framöver.