2020-05-13

Välkomna till SAU-ledaren:LIVE

Under våren kommer vi mötas vid ett antal tillfällen via Zoom för fördjupning och reflekterande samtal. Sitt hemma själv vid skärmen eller möts med några av dina ledarkollegor där ni finns (tips att att passa på att ta med skärmen ut i vårvädret!)

13 maj klockan 20.00-21.00 – Mötet med en värld som förändras

Vid detta första tillfälle är det generalsekreterare Jacob Ämterlind som välkomnar dig till en timme om SAU-gruppernas betydelse i den här tiden. Gästande inslag från barnkonsulent Madde Alsäter som talar om mötet med barn i en kris samt musikkonsulent Sara Vittgård som ger input om musiken som resurs i osäkra tider. Anmälan senast klockan 19.

20 maj kl. 20.00.21.00 Varför lovsång?

Vad är egentligen lovsång? Hur tänker vi om lovsång i våra arrangemang och på hemmaplan? Medverkande: Sara Vittgård, musikkonsulent, och Andreas Joakimson, ungdomskonsulent och projektledare för Gullbrannafestivalen.

27 maj kl.20.00-21.00 Scouting och ledarskap

Hur kan man tänka kring scoutverksamhet i coronatider? Kan scoutmetoden ge något in i andra verksamheter? Ledarskap i en förändrad tid – vad är viktigt i ledarskap och hur kan detta vara en tid för en själv och andra att växa? Medverkande: Andreas Joakimson, ungdomskonsulent och Emma Andersson, UV-scoutkonsulent

 

3 juni kl.20.00-21.00 – Att vara en ledare som är ledd

Ledarskap i kyrkan har många dimensioner och aspekter. Saker som utmanar och uppmuntrar. Grunden för det kristna ledarskapet handlar om relationen till Jesus själv. Under detta tillfälle utforskar vi vad det innebär att leda utifrån att själv vara ledd av, och leva nära Jesus Kristus. Vad innebär det att grunda sig själv och sin ledarroll i relationen till Jesus och inte först och främst i uppgifterna och ansvaret?

Medverkar gör: Stina Persson, ungdoms och utbildningskonsulent samt Madde Alsäter, barnkonsulent.