2021-09-17

Vi är SAU – bön och insamlingshelg

Sista helgen i september är det återigen dags för SAU:s bön och insamlingshelg. Helgen är ett initiativ från SAU-styrelsen för att i gudstjänster och andra samlingar lyfta, och be för det arbete som SAU gör, både centralt och lokalt. Vi vill att bönen ska genomsyra allt vi gör och är tacksamt medvetna om alla människor som redan nu bär SAU i sina förböner.  ”Vi är SAU”-helgen vill vi ska uppmuntra till att ännu tydligare sätta fokus på allt det fantastiska som sker inom SAU. Det finns säkert deltagare och ledare i just ditt sammanhang som gärna berättar på t ex en gudstjänst om vad verksamheten betyder för just dom.

Vi vill också lyfta de olika möjligheter som finns att stötta SAU ekonomiskt. I år önskar vi speciellt att visa på de alternativ vi har till långsiktigt givande: bärarlaget och kyrkoavgiften.
Mer information och material för att presentera SAU på gudstjänster eller andra samlingar hittar ni här.

Tack för att ni står med oss – tillsammans är vi SAU!