Vilka vi är

 

Svenska Alliansmissionens Ungdom (SAU) är en självständig organisation inom Svenska Alliansmissionen (SAM) som stöder församlingarnas arbete med barn och ungdomar. SAU består av barn och ungdomar som finns med i SAM-församlingarnas och de lokala SAU-föreningarnas barngrupper, UV-scoutgrupper, tonårs-/ungdomsgrupper, körer och musikgrupper.

Vi tror på en Gud, skapare, uppehållare och frälsare, uppenbarad som Fader, Son och Helig Ande. Utifrån denna bekännelse arbetar SAU för att vinna människor för Kristus, verka för deras växande i tron, leda dem in i den kristna församlingen och så arbeta för Guds rikes tillväxt såväl i Sverige som i andra länder.

SAU har en inspirerande historia som har format mycket av vilka vi är. Vi är dock övertygade om att vår framtid är minst lika spännande – och vi tror att det finns stora lärdomar att ta med sig från historien in i framtiden.
Vill du läsa mer om vår historia så hittar du det i menyn till vänster.

Idag utgår SAU:s arbete ifrån 4 metodområden:
Barn
Ungdom
Musik
UV-scout

Respektive metodområde har en anställd konsulent som tillsammans med ett råd arbetar för att förvalta och utveckla arbetet inom respektive metodområde.
Vårt högsta beslutande organ är årsmötet som väljer ledamöter till SAU-styrelsen, vilken leder SAU:s arbete under året.

Inom respektive metodområde finns en mängd arrangemang och verksamheter som pågår under hela året (lokalt arrangerade verksamheter) samt arrangemang som anordnas vid specifika tillfällen (centralt arrangerade verksamheter).
SAU vill arbeta för att stötta den kontinuerliga verksamheten på olika sätt. Detta sker genom ledarutbildningar, materialproduktion, administration och mycket mer. Men vi tror också att de centralt arrangerade verksamheterna är viktiga för den lokala gruppens liv och utveckling.

Vi tror att allt hänger samman: centralt och lokalt, styrelse- och rådsarbete, historia och framtid och vi önskar och arbetar för att denna helhetssyn ska vara kännetecknande i allt SAU:s arbete.