Vilka vi är

Svenska Alliansmissionens Ungdom (SAU) finns till för barn och ungdomar! Vi arbetar för att barn och unga ska få möjlighet att höra om och lära känna Jesus Kristus. Vi är en självständig organisation inom Svenska Alliansmissionen (SAM) som stöder församlingarnas arbete med barn och ungdomar. SAU består av barn och ungdomar som finns med i SAM-församlingarnas och de lokala självständiga SAU-föreningarnas barngrupper, UV-scoutgrupper, tonårs-/ungdomsgrupper, körer och musikgrupper.

Vi tror på en Gud, skapare, uppehållare och frälsare, uppenbarad som Fader, Son och Helig Ande. Utifrån denna bekännelse arbetar SAU för att vinna människor för Kristus, verka för deras växande i tron, leda dem in i den kristna församlingen och så arbeta för Guds rikes tillväxt såväl i Sverige som i andra länder.

Vill du läsa mer om vår historia så hittar du det i menyn till vänster.

Idag utgår SAU:s arbete ifrån 4 metodområden:

  • Barn
  • Ungdom
  • Musik
  • UV-scout

Respektive metodområde har en eller flera konsulent(er) som tillsammans med ett råd arbetar för att förvalta och utveckla arbetet inom respektive metodområde.
Vårt högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmötet väljer ledamöter till SAU-styrelsen, vilken leder SAU:s arbete under året.

Inom respektive metodområde finns en mängd arrangemang och verksamheter som pågår under hela året både lokalt i varje SAU-förening men också centrala arrangemang som utgår från SAU:s central organisation med hjälp av ideella ledare.
SAU vill stötta vår rörelse och våra ledare. Detta sker genom ledarutbildningar, materialproduktion, administration och mycket mer. Vi tror också att de centralt arrangerade verksamheterna är viktiga för den lokala gruppens liv och utveckling.

Vi tror att allt hänger samman: centralt och lokalt, styrelse- och rådsarbete, historia och framtid och vi önskar och arbetar för att denna helhetssyn ska vara kännetecknande i allt SAU:s arbete.

Tillsammans är vi SAU och gör Jesus känd, älskad och efterföljd!