Riktlinjer vid anmälan

Avbokningsavgift
SAU tillämpar avbokningsavgift på alla kurser, arrangemang och evetuellt vissa läger efter sista anmälningsdagen. Detta är generella riktlinjer där avvikelser kan förekomma.

Avbokningsavgiftens storlek är:
25% av avgiften fram till och med 8 dagar innan arrangemanget börjar.
50% av avgiften från och med 7 dagar innan arrangemanget börjar.
75% av avgiften vid uteblivande.
Vid sjukdom eller synnerliga skäl för avbokning tas en skälig avgift ut.

Familjerabatt
Det framgår i annons och/eller folder om familjerabatt tillämpas.

Anmälningsavgift
Tillämpas vid vissa arrangemang. Det skall tydligt framgå i annons och/eller folder att anmälningsavgift tilllämpas.

GDPR

För information kring hur vi hanterar dina personuppgifter så finns mer att läsa i vår integritetspolicy. Vid många av våra arrangemang tas foton som används i marknadsföringssyfte. Du äger alltid rätten till dina egna personuppgifter och om du skulle finnas med på en bild där du inte vill vara, hör av dig till oss!