Fondguide

Denna enkla fondguide är tänkt att vara till en hjälp för enskilda medlemmar och lokalföreningar som har svårt att själva finansiera medlemmars deltagande i SAU-arrangemang. Fonderna som presenteras nedan är fonder relevanta att söka ur för SAU-arrangemang. Viktigt att ta i beaktande är att man med en ansökan aldrig är garanterad bidrag.
Obs! SAU centralt svarar inte för några kontakter mellan enskild och stiftelse utan vi tillhandahåller endast denna guide.

Med förhoppning om att denna guide kan vara till hjälp för er!

ENSKILD
Här presenteras kortfattat fonder som är lämpliga för privatpersoner att söka ur:

Fond: Majblomman
Hemsida: www.majblomman.se
Kommentar: Ansökan sker till  någon av Majblommans lokalföreningar i närheten där man bor.
Ett intyg krävs av någon som har kännedom om barnets situation, exempelvis en skolkurator, pastor, eller ledare inom en fritidsverksamhet.
Ingen specifik ansökningsperiod.

Fond: Kungliga sällskapet Propatria
Hemsida: www.propatria.se
Kommentar: För familjer med barn och ungdomar upp till 18 år.
Ansökan behöver styrkas av någon med kännedom om familjens situation, exempelvis en skolkurator, pastor eller läkare.
Ansökningsperiod: 1 februari – 1 oktober.

Fond: Föreningen FVO
Hemsida: www.foreningenfvo.se
Kommentar: Föreningen FVO ger nästan uteslutande bidrag till ensamstående föräldrar med låg inkomst (exempelvis deltidsarbete, sjukskrivning o.s.v.). Mer information finns på hemsidan.
Ingen specifik ansökningsperiod.

Fond: Eva och Oscar Ahréns stiftelse
Hemsida: www.ahrenstiftelse.se
Kommentar: Ansökan görs av myndig person och det kan ges bidrag för uppfostran av barn.
Ansökningsperiod: 1 oktober – 31 januari.

Fond: Stiftelsen Barn och miljö
Hemsida: www.barnochmiljo.se
Kommentar: Denna stiftelse vill stödja lägerverksamhet och har ett ansökningsförfarande som är ganska formlöst där både enskilda och lokalföreningar kan söka.
Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda 15 mars innevarande år.

FÖRENINGAR
Här presenteras kortfattat fonder som är lämpliga för lokalföreningar att söka ur för att på så vis kollektivt kunna sänka sina avgifter för de som åker på arrangemang genom lokalföreningen:

Fond: Kungliga sällskapet Propatria.
Hemsida: www.propatria.se
Ansökningsperiod: 1 februari– 1 oktober. Beslut fattas löpande.

Fond: Bångs stiftelse
Hemsida: www.bangs-stiftelse.se
Kommentar: Så här skrivs det på hemsidan om att bidrag till föreningar: ”Bidrag beviljas inte till kyrklig-, skytte-, scout- eller idrottsverksamhet. Föreningar med sådan grund kan dock få bidrag till projekt som uppfyller stiftelsens krav och är av social karaktär.”
Ansökningsperiod: 1 december – 31 januari.

Fond: Eva och Oscar Ahréns stiftelse
Hemsida: http://www.ahrenstiftelse.se
Ansökningsperiod: 1 oktober – 31 januari.

Fond: Stiftelsen Barn och miljö
Hemsida: http://www.barnochmiljo.se
Kommentar: Denna stiftelse vill stödja lägerverksamhet och har ett ansökningsförfarande som är ganska formlöst där både enskilda och lokalföreningar kan söka. Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda 15 mars innevarande år.

Fond: Hela Människan i Småland
Hemsida: helamanniskan.se/smaland/guldkant/
Kommentar: Fonden ger bidrag till barn och ungdomar inom Småland som lever i familjer med föräldrar med beroende- eller liknande problematik. Bidrag ges till projekt som syftar till att främja deras livssituation, men kan också ges till enskilda ändamål såsom stöd till lägeravgifter eller liknande. Sökande organisation eller person måste vara skriven inom Jönköpings-, Kalmar eller Kronobergs län.
Ansökningsperiod: Ansökningar behandlas löpande under året.

Historik/bakgrund till fondguiden:

Under SAU:s ombudsmöte 2011 kom frågan upp om att alla SAU-medlemmar inte har ekonomisk möjlighet att finnas med på våra arrangemang och att små och ekonomiskt svaga lokalföreningar inte har möjlighet att stödja sina medlemmar. Efter fortsatta samtal i styrelsen tillsattes en arbetsgrupp som under hösten 2011 arbetade fram denna fondguide. Har du själv tips om andra fonder som vi missat är du varmt välkommen att höra av dig till info@sau.nu så kan vi komplettera och utöka guiden.