Fondguide

Denna enkla fondguide är tänkt att vara till en hjälp för enskilda medlemmar och lokalföreningar som har svårt att själva finansiera medlemmars deltagande i SAU-arrangemang. Fonderna som presenteras nedan är fonder relevanta att söka ur för SAU-arrangemang. Viktigt att ta i beaktande är man gör en ansökan hos fonden och är aldrig garanterad bidrag.
Obs! SAU centralt svarar inte för några kontakter mellan enskild och stiftelse utan vi tillhandahåller endast denna guide.

Med förhoppning om att denna guide kan vara till hjälp för er!

ENSKILD
Här presenteras kortfattat fonder som är lämpliga för privatpersoner att söka ur:

Fond: Majblomman
Hemsida: www.majblomman.se
Kommentar: Ansökan sker till lokalförening i närheten där man bor. För mer information se hemsidan.

Fond: Kungliga sällskapet Propatria
Hemsida: www.propatria.se
Kommentar: Innan du skickar en ansökan hit, ring ett samtal till kansliet så hjälper de dig hur ansökningsförfarandet vidare ska se ut. Ansökningsperiod är från januari till oktober och handläggning av ärenden sker löpande under hela ansökningsperioden. Beslut får man 3-4 veckor efter inskickad ansökan, på hösten några veckor längre handläggningstid.

Fond: Föreningen FVO
Hemsida: www.foreningenfvo.se
Kommentar: Föreningen FVO ger nästan uteslutande bidrag till ensamstående föräldrar med låg inkomst (exempelvis deltidsarbete, sjukskrivning o.s.v.). Mer information finns på hemsidan.

Fond: Eva och Oscar Ahréns stiftelse
Hemsida: http://www.ahrenstiftelse.se
Kommentar: Såväl enskilda myndiga personer som föresningar och organisationer kan söka bidrag förvård, utbildning och uppfostran av barn, samt hjälp till gamla, sjuka eller handikappade.
Ansökan ska vara inne hos stiftelsen senast 31 Januari.

Fond: Stiftelsen Barn och miljö
Hemsida: http://www.barnochmiljo.se
Kommentar: Denna stiftelse vill stödja lägerverksamhet och har ett ansökningsförfarande som är ganska formlöst där både enskilda och lokalföreningar kan söka. Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda 15 mars innevarande år.

FÖRENINGAR
Här presenteras kortfattat fonder som är lämpliga för lokalföreningar att söka ur för att på så vis kollektivt kunna sänka sina avgifter för de som åker på arrangemang genom lokalföreningen:

Fond: Kungliga sällskapet Propatria.
Hemsida: www.propatria.se
Ansökningsperiod: 1 januari – 31 mars. Handläggning och redovisning av beslut i slutet av maj.
Kommentar: Ring gärna först ett samtal till propatria och samtala omkring ärendet.

Fond: Bångs stiftelse
Hemsida: www.bangs-stiftelse.se
Ansökningsperiod: Tillhanda senast den 15 februari 2012 (blankett finns på hemsidan).
Kommentar: Så här skrivs det på hemsidan om att å bidrag. ”Bidrag beviljas inte till kyrklig-, skytte-, scout- eller idrottsverksamhet. Föreningar med sådan grund kan dock få bidrag till projekt som uppfyller stiftelsens krav och är av social karaktär.”

Fond: Eva och Oscar Ahréns stiftelse
Hemsida: http://www.ahrenstiftelse.se
Kommentar: Såväl enskilda myndiga personer som föreningar och organisationer kan söka bidrag för vård, utbildning och uppfostran av barn, samt hjälp till gamla, sjuka eller handikappade.
Ansökan ska vara inne hos stiftelsen senast 31 Januari.

Fond: Stiftelsen Barn och miljö
Hemsida: http://www.barnochmiljo.se
Kommentar: Denna stiftelse vill stödja lägerverksamhet och har ett ansökningsförfarande som är ganska formlöst där både enskilda och lokalföreningar kan söka. Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda 15 mars innevarande år.

Fond: Hela Människan i Småland
Hemsida: helamanniskansmaland.se
Ansökningsperiod: Ansökningar behandlas löpande under året.
Kommentar: Fonden ger bidrag till barn och ungdomar inom Småland som lever i familjer med föräldrar med beroende- eller liknande problematik. Bidrag ges till projekt som syftar till att främja deras livssituation, men kan också ges till enskilda ändamål såsom stöd till lägeravgifter eller liknande.
Kontakta länskonsulenten, tel 0703-958915, eller lg.wettebrand@helamanniskan.se, för att få ansökningshandlingar.

Historik/bakgrund till fondguiden:

Under SAU:s ombudsmöte 2011 kom frågan upp om att alla SAU-medlemmar inte har ekonomisk möjlighet att finnas med på våra arrangemang och att små och ekonomiskt svaga lokalföreningar inte har möjlighet att stödja sina medlemmar. Efter fortsatta samtal i styrelsen tillsattes en arbetsgrupp som under hösten 2011 arbetade fram denna fondguide. Har du själv tips om andra fonder som vi missat är du varmt välkommen att höra av dig till info@sau.nu så kan vi komplettera och utöka guiden.