Medlemsavgift

Medlemsavgift till SAU
– Varje förening/församling betalar 100 kr/medlem i medlemsavgift till riksorganisationen SAU.
– Föreningar och församlingar som inte är självständiga betalar ytterligare ett belopp motsvarande den summa varje medlem hade genererat i statsbidrag (f.n. 76 kr/medlem i åldern 6-25 år)*.

 

Medlemsbidrag från SAU till föreningen/församlingen 2019
Bidraget till självständiga föreningar är
– 80 kr för bidragsgrundande medlem i åldern 6-25 år.
– 50 kr för medlemmar i åldern 0-5 år samt 26+ år.
– 10 kr/icke bidragsgrundande medlem i åldern 6-25 år.
Bidraget till icke-självständiga föreningar/församlingar är
– 10 kr/medlem i åldern 6-25 år
– 50 kr för övriga medlemmar.

 

 

Om föreningen/församlingen är dubbel eller trippelansluten anpassas medlemsavgift och bidrag till detta.

 

*För berörda föreningar/församlingar finns ett avgiftstak, så att ingen förening/församling ska betala mer än vad medlemsavgiften till SAU och statsbidrag sammanlagt hade genererat till SAU.

 

Beslut om medlemsavgift fattades av SAU:s årsmöte den 7 juni 2020, beslut om medlemsbidrag fattades av SAU:s ombudsmöte den 25 maj 2017