Medlemsavgift

Medlemsavgift till SAU
– Varje lokalförening/barn- och ungdomsverksamhet betalar 100 kr/medlem.
– Barn- och ungdomsverksamheter betalar ytterligare ett belopp motsvarande den summa varje medlem hade genererat i statsbidrag (f.n. 75 kr/medlem i åldern 6-25 år)*.

 

Medlemsbidrag från SAU till lokalföreningar/barn- och ungdomsverksamheter 2021
Bidraget till lokalföreningar är
– 100 kr/medlem i åldern 6-25 år.
– 50 kr/medlem i åldern 0-5 år samt 26+ år.
Bidraget till barn- och ungdomsverksamheter är
– 0 kr/medlem i åldern 6-25 år
– 50 kr/medlem i åldern 0-5 år samt 26+ år.

 

Dubbel-/trippelanslutna lokalföreningar
En lokalföreningen som är dubbel- eller trippelansluten får anpassad medlemsavgift om den/de andra barn- och ungdomsorganisationen(rna) också tar ut medlemsavgift. På så sätt drabbas inte en lokalförening negativt ekonomisk av att vara dubbel/trippelansluten.

Medlemsbidraget betalas ut av den riksorganisation som lokalföreningen väljer att, just det året, vara bidragsgrundande för.

 

*För berörda barn- och ungdomsverksamheter finns ett avgiftstak, så att ingen ska betala mer än vad medlemsavgiften till SAU och statsbidrag sammanlagt hade genererat till SAU.

 

Beslut om medlemsavgift fattades av SAU:s årsmöte den 14 maj 2022. Beslut om medlemsbidrag fattades av SAU:s årsmöte den 25 maj 2017 men reviderades av SAU-styrelsen på styrelsemöte 2022-01-22 och informerades om på årsmöte 14 maj 2022.