Medlemsavgift

Medlemsavgift till SAU
– Varje lokalförening/barn- och ungdomsverksamhet betalar en avgift per medlem
– Barn- och ungdomsverksamheter betalar ytterligare ett belopp motsvarande den summa varje medlem genererar i statsbidrag.

 

Medlemsbidrag från SAU till lokalföreningar/barn- och ungdomsverksamheter

Bidraget regleras utifrån stadsbidraget till SAU och varierar beroende på ålder.

 

Dubbel-/trippelanslutna lokalföreningar
En lokalföreningen som är dubbel- eller trippelansluten får anpassad medlemsavgift om den/de andra barn- och ungdomsorganisationen(rna) också tar ut medlemsavgift. På så sätt drabbas inte en lokalförening negativt ekonomisk av att vara dubbel/trippelansluten.