REDO

På SAU:s årsmöte 2020 beslutades om att införa ett digitalt medlems- och redovisningssystem.

Nu finns ett system på plats som heter Redo; redo.sau.nu

Alla SAU:s medlemsföreningar/verksamheter har fått information och inloggningsuppgifter till Redo och från och med 2022 är det SAU:s verktyg för hantering av medlemsregister samt redovisning till SAU.

 

 

Lite kort om guldkornen i REDO

Medlemshantering

I REDO kan du enkelt administrera era medlemmar. Det finns en självregistreringslänk som gör att barnen och ungdomarna, alternativt vårdnadshavarna beroende på ålder på medlemmen, själva kan skriva in sina uppgifter i systemet. Det underlättar insamlingen av uppgifter och samtidigt kan vid registrering även GDPR-frågor hanteras på ett smidigt sätt.

Årlig bekräftelse av medlemskap

För föreningar ska medlemmarna årligen aktivt ta ställning till sitt medlemskap. I REDO kan du skicka ut ett sms/e-post till medlemmarna där de enbart via ett steg; att klicka på en länk, enkelt bekräftar sitt medlemskap. REDO håller koll på vilka medlemmar som har bekräftat sitt medlemskap eller inte.
Givetvis kan man i REDO även dokumentera information för andra former av medlemskapsbekräftelse, såsom medlemsavgift.

Årlig redovisning

När det är dags för redovisning till SAU centralt krävs inget inskickande av uppgifter, utan vid årsskiftet ”låser” systemet verksamhetsåret och därefter kan SAU gå in och hämta alla de uppgifter som behövs. Det som behövs av föreningen är att under året ha arbetat med att få in medlemsbekräftelser samt att ladda upp filer så som verksamhetsberättelse och årsmötesprotokoll.

 

Har du frågor om REDO, kontakta:

Karolina Sturesson, bidragshandläggare – karolina.sturesson@sau.nu, 036-30 61 66

Laura Lundström, kontorschef – laura.lundstrom@sau.nu, 036-30 61 71