REDO

På SAU:s årsmöte 2020 beslutades om att införa ett digitalt medlems- och redovisningssystem.

Arbetet är i full gång och ett system finns på plats som heter REDO.

Just nu har vi 10 st så kallade pilotföreningar som är igång och testar systemet och de kommer att göra det under 2021. Det gör att när vi kör i gång full lansering 2022 så hoppar vi att systemet är optimerat, allt för att underlätta den administrativa hanteringen för lokala föreningar och barn-och ungdomsverksamheter.

 

Under hösten 2021 kommer alla SAU-anslutna föreningar och verksamheter bjudas in till informations- och utbildningstillfällen, så håll utkik efter info!

 

Lite kort om guldkornen i REDO

Medlemshantering

I REDO kan du enkelt administrera era medlemmar. Det finns en självregistreringslänk som gör att barnen och ungdomarna, alternativt vårdnadshavarna beroende på ålder på medlemmen, själva kan skriva in sina uppgifter i systemet. Det underlättar insamlingen av uppgifter och samtidigt vid registrering kan även GDPR-frågor hanteras på ett smidigt sätt.

Årlig bekräftelse av medlemskap

För föreningar ska medlemmarna årligen aktivt ta ställning till sitt medlemskap. I REDO kan du skicka ut ett sms/epost till medlemmarna där de enbart via ett steg; att klicka på en länk, enkelt bekräftar sitt medlemskap. REDO håller koll på vilka medlemmar som har bekräftat sitt medlemskap eller inte.
Givetvis stödjer Redo även dem som har andra former för medlemskap, såsom medlemsavgift.

Årlig redovisning

När det är dags för redovisning till SAU centralt krävs inget inskickande av uppgifter, utan vid årsskiftet ”låser” vi verksamhetsåret och därefter kan SAU gå in och hämta alla de uppgifter som behövs. Det som behövs av föreningen är att under året ha arbetat med att få in medlemsbekräftelser samt att ladda upp filer så som verksamhetsberättelse och årsmötesprotokoll.

 

Vill du veta mer om REDO redan nu, kontakta:

Karolina Sturesson – karolina.sturesson@sau.nu, 036-30 61 66

Laura Lundström – laura.lundstrom@sau.nu, 036-30 61 71