Frågor och svar

I en lokalförening krävs att varje medlem bekräftar sitt medlemskap årligen.

Vem ska vara medlem i en lokalförening?
Alla som deltar regelbundet (minst tre gånger/år) i den verksamhet som lokalföreningen arrangerar ska vara medlem i föreningen.

Spelar ålder någon roll för medlemskapet?
Nej, medlemskapet hör samman med om man regelbundet deltar i verksamheten eller inte.

Vi har flera personer som deltar i vår lokalförenings verksamhet men inte har bekräftat sitt medlemskap under året. Kan vi ändå räkna dem som medlemmar?
Nej, det går inte. Försök hitta goda rutiner så att alla personer som deltar i er verksamhet formellt kan bekräfta sitt medlemskap. Skicka ut påminnelser via sms, gör ”uppsamlingsheat” i samband med läger eller liknande. Var kreativa!

Kan en person som inte är medlem i vår lokalförening ändå åka med på centrala arrangemang?
Ja, vi utestänger ingen från våra arrangemang. Det kan dock vara bra att veta att det är tack vare medlemmarna som SAU kan genomföra arrangemang med hög standard och förmånliga priser. Skulle antalet medlemmar som bekräftar sitt medlemskap minska över tid kommer SAU stegvis behöva höja priserna på arrangemangen eller sänka standarden.

 

Gällande medlemsbekräftelser

Varför kräver SAU ett datum på medlemsbekräftelsen?
Eftersom våra bidragsgivare kräver årlig bekräftelse av medlemskap behöver det framgå att medlemsbekräftelsen är gjort under året.

Varför kräver vi ledares underskrift på medlemsbekräftelsen?
Ledarens underskrift är en form av bevittnande där ledaren intygar att det är medlemmen som skrivit under. Detta görs för att minska risken för medlemsfusk.

Kan en ledare bekräfta sin egen underskrift på medlemsbekräftelsen?
Nej, helst inte. Det bästa är att någon annan intygar att det är ledaren som skrivit under.

Måste en ledare verkligen bekräfta när en inbetalning är en medlemsbekräftelse? Räcker det inte med en swishrapport eller liknande?
Vi vill helst inte ta del av kontoutdrag eller swishrapporter från er förening då vi riskerar få mer information än vi behöver. För oss är det bättre med en ledares bekräftelse av att inbetalningen är gjord och ett datum för detta. Använd gärna någon av våra olika mallar (per grupp eller per medlem) för att inte riskera att missa att ta med någon viktig information.