”Alla ska med”- SAUs ekonomiska resurs

 

Vi vill möjliggöra deltagande för barn och ungdomar inom SAU som av ekonomiska skäl har svårt att delta i de centrala arrangemang som anordnas. Ansökan kan göras av en pastor eller ledare i en SAU-ansluten lokalförening/barn- och ungdomsverksamhet kan ansöka om stöd för ett barn eller ungdom under förutsättning att den lokala föreningen/församlingen själva inte har möjlighet att sponsra deltagaren.

Maila en kort beskrivning med motivering kring varför detta barn eller ungdom behöver stöd. Ange inte personens namn i ansökan. Ansökan skickas till info@sau.nu senast 4 veckor innan arrangemangets start. Återkoppling sker via mail till den som har ansökt om stöd.