Försäkring

SAU har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring genom Länsförsäkringar som gäller för alla barn, ungdomar och ledare som betalar medlemsavgift till SAU.

Försäkringen gäller under verksamhetstid som är schemalagd och där ledare finns under aktiviteten samt under den direkta färden till och från verksamheten.

Skicka in den underskrivna skadeanmälan samt intyg om medlemskap i den lokala föreningen till
SAU
Västra Storgatan 14
553 15 Jönköping

Mer information om försäkringen och en skadeanmälan finns här:

Skadeanmälan
Översiktlig information om den kollektiva olycksfallsförsäkringen
Villkor Kollektiv Olycksfallsförsäkring