Hållbarhet

Om hållbarhet, miljö & rättvisa

Inom SAU vill vi verka för ett skapelseansvar och ett hållbart sätt att leva. I enlighet med Bibelns texter bekänner vi att den här världen tillhör Gud och att vi är kallade, som skapade till hans avbilder, att vara goda förvaltare. Den här övertygelsen vill vi ska prägla allt vi gör.

I linje med det arbetade vi under 2018 med att systematisera vårt miljöarbete på kontoret i Jönköping och i oktober 2018 genomgick vi en första revision och får numera kalla oss för en miljödiplomerad verksamhet i enlighet med krav från Jönköpings kommun och Svensk Miljöbas. För att behålla diplomeringen genomgår vi årliga revisioner.
För vår del innebär arbetet att vi har ett fungerande miljöledningssystem där vi har identifierat var i vår verksamhet som vi har störst miljöpåverkan. Utifrån detta har sedan olika åtgärder formulerats. Vi åtar oss också att ständigt förbättras, vi vill för varje år prestera bättre inom miljöområdet.

I arbetet med diplomeringen har en Hållbarhetshandbok tagits fram. Den styr vårt miljöarbete och den kan du läsa här.
Miljödiplomeringen är avgränsad till kontoret i Jönköping.

Tillsammans med Svenska Alliansmissionen har vi sedan 2013 en antagen miljöpolicy som du kan läsa här. Denna policy revideras med jämna mellanrum av respektive styrelse.

Gå till startsidan