Hållbarhet

Om hållbarhet, miljö & rättvisa

Inom SAU vill vi verka för ett skapelseansvar och ett hållbart sätt att leva. I enlighet med Bibelns texter bekänner vi att den här världen tillhör Gud och att vi är kallade , som skapade till Hans avbilder, till att vara goda förvaltare. Den här övertygelsen vill vi ska prägla allt vi gör.

I linje med det har vi under 2018 arbetat med att systematisera vårt miljöarbete på kontoret i Jönköping och i oktober 2018 genomgick vi revision och får numera kalla oss för en miljödiplomerad verksamhet i enlighet med krav från Jönköpings kommun och Svensk Miljöbas.
För vår del innebär arbetet att vi har ett fungerande miljöledningssystem där vi har identifierat var i vår verksamhet som vi har störst miljöpåverkan. Utifrån detta har sedan olika åtgärder formulerats. Vi åtar oss också att ständigt förbättras, vi vill för varje år prestera bättre inom miljöområdet.

I arbetet med diplomeringen har en Miljöhandbok tagits fram. Den styr vårt miljöarbete och den kan du läsa här.
Miljödiplomeringen är avgränsad till kontoret i Jönköping.

Tillsammans med Svenska Alliansmissionen har vi sedan 2013 en antagen miljöpolicy som du kan läsa här. Denna policy kommer att uppdateras under 2020 för att bättre matcha vårt miljödiplomeringsarbete.