Resurser

Nedan hittar du länkar till sidor där du hittar mer information om hur vi kan påverka de avtryck vi lämnar. Resursbanken uppdateras löpande. Har du tips på sidor av olika slag som borde finnas med? Hör av dig till oss!

Ekoteologi
A Rocha – http://www.arocha.org/int-en/index.html
Sojourners – http://sojo.net/
”Så ock på jorden” Kandidatuppsats om miljöfrågor och Svenska Alliansmissionen (PDF), Jacob Carlzon
Evangelical Environmental Network – http://creationcare.org/
Evangelical Climate Initiative – http://christiansandclimate.org/

Nyheter, organisationer m.m.
Miljöaktuellt – http://www.miljoaktuellt.idg.se/
IPCC – FNs klimatpanel http://www.ipcc.ch/
Naturskyddsföreningen – http://www.naturskyddsforeningen.se/
Amnesty – http://www.amnesty.se/
Unicef – http://unicef.se/
Naturvårdsverket – http://www.naturvardsverket.se/
Sveriges miljömål – http://www.miljomal.nu/
Greenpeace – http://www.greenpeace.org/sweden/se/
God Jord – www.godjord.nu

Energifrågor
Energimyndighetens sida med spartips och mycket annat – http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/

Källsortering och sophantering
Om källsortering – www.sopor.nu
Håll Sverige rent! – http://www.hsr.se/atervinning
Läs också på din egen kommuns hemsida. Där finns ofta information om hur sophantering och källsortering går till just där du bor.

Tips för att minska sin egen miljöbelastning
Testa ditt ekologiska fotavtryck – http://www.wwf.se/vrt-arbete/ekologiska-fotavtryck/1127697-ekologiska-fotavtryck
Ekoshoppa – http://www.ekoshoppa.se/
Klimatkontot, testa din klimatpåverkan! – http://www.klimatkontot.se/

Konsument
Konsumentverkets sammanfattning om miljömärkningar – http://www.konsumentverket.se/Vara-omraden/Hallbar-konsumtion/Miljomassigt-hallbart/markning/
Bra miljöval – http://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval
EU Ecolabel – http://www.svanen.se/EU-Ecolabel/
Marine Stewardship Council – http://www.msc.org/?set_language=sv
Forest Stewardship Council – http://se.fsc.org/
Svanen – http://svanen.se/konsument/
Fairtrade – http://fairtrade.se/
KRAV-märkning – http://www.krav.se/
Rainforest Alliance -http://www.rainforest-alliance.org/

Arbetsmaterial, arrangemang, aktiviteter
Exempel på miljöplan för församling från Värnamo Allianskyrka (Kommer senare)
Bilda – Skapelsevänlig församling http://www.bilda.nu/sv/Studiematerial/Miljomaterial/En-skapelsevanlig-forsamling/
Amnesty Sverige – Resurser för skola http://skola.amnesty.se/
Arbetsmaterial om försoning m.m. – http://www.levandehistoria.se/
Earth Hour – http://www.wwf.se/vrt-arbete/klimat/earth-hour/1415461-earth-hour-2013
Breathing Earth – http://www.breathingearth.net/
Material från Sveriges Kristna råd – http://www.skr.org/material/
FN rollspel om klimat – http://www.fn.se/skola/fn-rollspel/fn-rollspel-om-klimat-/

Filmer och annan media
Alla torskar – http://www.balticsea2020.org/alla-projekt/opinion-och-media
Vårt grisiga hav – http://vimeo.com/29616038
Home – http://www.youtube.com/watch?v=jqxENMKaeCU&wide=1
Klimatmagasinet Effekt – http://effektmagasin.se/

Bloggar
Supermiljöbloggen – http://supermiljobloggen.se/