SAU-styrelsen

SAU-styrelsen väljs av SAU:s årskonferens. Mandatperioden ledamöterna väljs på är 3 år. Styrelsen består av ordförande och 11 ledamöter, och man möts vid 5-6 tillfällen/år. Inom sig utser SAU-styrelsen ett Arbetsutskott (AU) som förbereder styrelsens möten samt fattar beslut i mindre frågor. AU består av Ordförande, Vice Ordförande samt en övrig ledamot.
Styrelsens arbete ligger till grund för allt SAU:s arbete, och har du frågor så är du mycket välkommen att kontakta oss.

 

Styrelsen efter årsmötet 2022:

Elsa Hördegård (Ordförande, AU)

Emil Vide (Vice ordförande, AU)

Rebecka Jakobsson (AU)

Lovisa Henrysson (ledamot)

Tilda Ylenfors (ledamot)

Axel Swahn (ledamot)

Jonathan Martinsson (ledamot)

Johanna Hugosson (ledamot)

Magnus Friberg (ledamot)

Eleonor Dahlgren (ledamot)

Jacob Wadskog (ledamot)

1 vakant plats då Lina Boqvist slutat i styrelsen i och med anställning som UV-scoutkonsulent på SAU.