SAU-styrelsen

SAU-styrelsen väljs av SAU:s årskonferens. Mandatperioden ledamöterna väljs på är 3 år. Styrelsen består av ordförande och 11 ledamöter, och man möts vid 5-6 tillfällen/år. Inom sig utser SAU-styrelsen ett Arbetsutskott (AU) som förbereder styrelsens möten samt fattar beslut i mindre frågor. AU består av Ordförande, Vice Ordförande samt en övrig ledamot.
Styrelsens arbete ligger till grund för allt SAU:s arbete, och har du frågor så är du mycket välkommen att kontakta oss.

 

Styrelsen efter årsmötet 2023:

Elsa Hördegård (Ordförande, AU)

Emil Vide (Vice ordförande, AU)

Eleonor Dahlgren (ledamot, AU)

Lovisa Henrysson (ledamot)

Noel Gunnargård (ledamot)

Tilda Ylenfors (ledamot)

Isac Martinsson (ledamot)

Jonathan Martinsson (ledamot)

Johanna Hugosson (ledamot)

Magnus Friberg (ledamot, representant från SAM-styrelsen)

Hanna Stråhle (ledamot)

Jacob Wadskog (ledamot)