Mot övergrepp – för en trygg miljö

Mot övergrepp – för en trygg miljö

När det som inte får hända ändå händer är det viktigt att ta tag i det som inträffat på bästa möjliga sätt. Svenska Alliansmissionen (SAM) och Svenska Alliansmissionens ungdom (SAU) arbetar kontinuerligt med att förebygga alla former av övergrepp i rörelsens centrala arrangemang och ger också stöd till lokala SAM-församlingar och SAU-föreningar.

Kursen I trygga händer är en utbildning som ger verktyg för att arbeta på ett etiskt sätt i våra olika barn- och ungdomsgrupper. Kursen vänder sig till ledare i alla former av barn- och ungdomsverksamhet, pastorer, anställda, ungdomsledare, församlingsstyrelser och övriga intresserade. Vi tar bland annat upp ämnen som fysiska, psykiska, sexuella och andliga övergrepp, trygga miljöer och ledarskap.

I foldern När det händer ges riktlinjer till församlingar och föreningar för hantering av ärenden som rör sexuella övergrepp.

Sveriges Kristna Råd har tagit fram skriften Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer, som SAM och SAU ställer sig bakom.

 

Kontakt

Anna Ahlström, församlingskonsulent SAM

072 – 330 61 50 , e-post

Jakob Winberg, generalsekreterare SAU

073 – 391 17 83, e-post 

Malin Rosman, barnkonsulent SAU

076 – 349 84 23 e-post