Styrelsen

SAU-styrelsen väljs av SAU:s årskonferens. Mandatperioden ledamöterna väljs på är 3 år. Styrelsen består av ordförande och 11 ledamöter, och man möts vid 4-5 tillfällen/år. Inom sig utser SAU-styrelsen ett Arbetsutskott (AU) som förbereder styrelsens möten samt fattar beslut i mindre frågor. AU består av Ordförande, Vice Ordförande samt en övrig ledamot.
Styrelsens arbete ligger till grund för allt SAU:s arbete, och har du frågor så är du mycket välkommen att kontakta oss.

Vi som sitter i styrelsen fram till och med årskonferensen 2019 är:

Hanna Johansson, Göteborg, Ordförande & AU

Samuel Fors, Göteborg, Vice Ordförande & AU

Ellen Marinder, Vårgårda, AU

Anders Einarsson, Oskarshamn

Caroline Romhagen, Malmbäck

Hannah Hallgrehn, Bodafors

Emil Vide, Göteborg

Catharina Ekeräng, Oskarshamn

André Dahlquist, Jönköping

Lovisa Henrysson, Linköping

Axel Swahn, Vaggeryd

Ida-Maria Hörnstein, Ölmstad