2014-08-15

Vill du dela med dig av dina tips?

Vi söker dig som brukar ha hand om barnmöten, barnrutor eller familjegudstjänster.
Under hösten tänker vi sammanställa ett material med tips och idéer runt detta. Vi är övertygade om att det finns väldigt mycket material som skulle kunna användas av flera så är du villig att dela med dig av dina idéer till andra? Maila det då till oss på info@sau.nu så kanske det kommer med i detta material. Dela med er frikostigt så får ni mycket igen!