2016-10-17

Vill du vara ett stöd för barn och ungdomar?

Den 12 november inbjuds du som känner för barn och ungdomar som har det krångligt, att bli inspirerad till engagemang. Då arrangerar SAU tillsammans med en rad andra organisationer en inspirationsdag i Allianskyrkan, Jönköping.

De senaste åren har rapporteringen om barn och unga fått oss att förstå att det finns många av barnen och ungdomarna som lever under tuffa villkor, även i vårt samhälle. Deras problem kan orsakas av att det i familjen finns missbruk, psykisk ohälsa, ekonomisk utsatthet, fysiskt/psykiskt våld eller annan liknande problematik. Och i dessa familjemiljöer mår barnen särskilt dåligt, även om de oftast gör allt för att dölja problemen. Och dessa problem har inte längre med social status att göra, utan även i ett ”välmående” kvarter eller samhälle finns t ex missbruk bakom fasaderna. Därför kan det ofta krävas god kunskap och känsla för att upptäcka och förstå.

Vi tror att våra församlingar kan få betyda väldigt mycket i stöd till dessa barn och ungdomar. Vi tror att det, med ibland ganska enkla medel, kan gå att göra skillnad för att ett barn ska må bättre och känna sig tryggare.

Vill du vara med och göra skillnad? Vi hoppas det, och vi vill göra vårt bästa för att forma en så innehållsrik och intressant dag som möjligt. I den folder vi gjort kan du läsa om vilket program vi erbjuder, och det innehåller bland annat:

  • Ledare från olika stödverksamheter som berättar om sina erfarenheter.
  • En person som under barndomen fick extra stöd delar sin livsberättelse.
  • Tankar kring socialtjänstens och civilsamhällets roller.
  • Kunskap om hur du kan göra skillnad med relativt enkla insatser.
  • Ubyte av idéer och erfarenheter i grupp- och panelsamtal.

Du finner mer information på webben på adressen: www.helamanniskan.se/kurser.

Eller kontaktar du Madde Alsäter på SAU, tel 036-30 61 75, epost: marie-louise.alsater@sau.nu

Ladda ner PDF utbildningsdagjkpg_12nov_2016