Historia

Den 6 januari 1892 bildades Jönköpingskretsens Ynglingaförbund. Det var också starten för det som senare skulle bli Svenska Alliansmissionens Ungdomsförbund, SAU. Ett antal ombud från 18 ynglingaföreningar i området runt Jönköping, både från Småland och Västergötland, samlades den 6 januari 1892 i Jönköping för att bilda ett gemensamt förbund, Jönköpingskretsens Ynglingaförbund.

Ombuden representerade sammanlagt 584 medlemmar. En styrelse valdes med fem ledamöter, och apotekare Efraim Sandblom blev dess ordförande. Att understödja missionärer blev ungdomsförbundets första stora gemensamma uppgift och dess förste missionär avskildes samma år. Det var Hugo Linder och han for till Kina.

När förbundet bildades inneslöt det inga jungfruföreningar. Kvinnorna bildade därför Jönköpingstraktens Kristliga Kvinnoförbund, där 12 jungfruföreningar ingick. Ordförande blev Ida Sandblom, fru till Efraim Sandblom. Att man ville ha skilda föreningar för unga män och kvinnor, berodde på att man trodde att gemensamma samlingar ”skulle verka störande på den andliga inriktningen, så att de skulle tänka mer på varandra än på Gud”.

1907 gick de två förbunden samman till Jönköpingskretsens kristliga ungdomsförbund. 1919 beslöt Jönköpingskretsens kristliga ungdomsförbund, Jönköpings missionsförening (Sverigemission) och Svenska Alliansmissionen (internationell mission) att slå ihop sina påsar. Och det var då som namnet Svenska Alliansmissionens Ungdom uppstod, SAU.